Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico-leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden

Projectnummer
411-06-500
Titel
Literacy development of at-risk adolescents in multilingual contexts: A tale of three cities
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2007 t/m 30-9-2013
Onderwijssector
vo, basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, Toetsen en beoordelen
Status
Afgerond

Dit project bestaat uit vier deelstudies die sterk met elkaar verbonden zijn. Er is onderzoek gedaan naar empirische vraagstellingen met een onderwijskundig, psychologisch en linguïstisch karakter. Er is gezocht naar factoren die de ontwikkeling van geletterdheid bevorderen of belemmeren en die nog niet de vereiste aandacht gekregen hebben in onderzoek tot nu toe. Deze factoren werden onderzocht in longitudinale dieptestudies van adolescente risicoleerlingen van klas 1 tot en met 3 van het vmbo op drie terreinen:

  • buitenschoolse activiteiten
  • schoolse context
  • individuele eigenschappen

De onderzochte groep bestond voor de helft uit sprekers van het Nederlands als eerste taal en voor de andere helft uit tweedetaal-sprekers. In een aparte cross-sectionele studie met een grote steekproef uit dezelfde populatie zijn voorspellingen over de belangrijkste factoren getest.

Via de ‘Gerelateerde projecten’ onder aan deze pagina zijn per deelstudie de uitkomsten te vinden.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking tussen drie instituten: het SCO-Kohnstamm Instituut, het Amsterdam Center for Language and Communication (allebei van de Universiteit van Amsterdam) en het Langeveld Instituut (Universiteit van Utrecht). Bovendien is nauw samengewerkt met onderwijskundige onderzoeksinstituten in Toronto en Genève, als meertalige centra voor ontwikkeling van geletterdheid.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. A.J.S. van Gelderen
Universiteit van Amsterdam
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.