Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie

Titel
Neural mechanisms underlying self-monitoring and self-regulation in adolescence
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Leren en onderwijzen
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Maastricht University
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-11-2009 t/m 30-6-2014
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Projectnummer
411-07-153

Het vermogen tot zelfstandig studeren neemt toe met de tienerjaren. Zelfstandig studeren vereist metacognitief inzicht in de eigen kennis en het nemen van beslissingen over verder studiegedrag in functie daarvan. Ook deze vaardigheden nemen toe in de adolescentie. In dit project is onderzocht of deze ontwikkeling teruggaat op aantoonbare veranderingen in hersenmaturatie.

In een eerste experiment testten de onderzoekers een lang bestaande hypothese dat metacognitieve evaluatie van leren berust op het proefsgewijs oproepen van het geleerde uit het langetermijngeheugen. Met de ‘mind reading’-techniek werd gezien dat wanneer iemand oordeelt hoe goed z/hij iets kent, er een patroon van hersenactiviteit verschijnt dat hetzelfde is als tijdens het oproepen van informatie uit het langetermijngeheugen. Wanneer de beoordeling gebeurt onmiddellijk na het leren, dus wanneer het geleerde nog aanwezig is in het werkgeheugen, dan verschijnt dit patroon niet. Dit resultaat toont dat een zelfoordeel over kennis, als het een tijdje na het leren wordt gevormd, wel degelijk beroep doet op het langetermijngeheugen.

Het tweede experiment onderzocht hoe mensen hun hersenen voorbereiden op een studietaak, in functie van de moeilijkheidsgraad en de verwachte beloning, en hoe dit de hersenactiviteit tijdens het feitelijke studeren beïnvloed. De onderzoekers stelden daarbij de vraag of dit voorbereiden verschillend verloopt in jonge en oudere adolescenten. De gedragsgegevens lieten zien dat zowel de moeilijkheidsgraad als de verwachte beloning een duidelijk effect hebben op de keuze tot herstuderen en op de studie-inzet. Dit is gelijk voor jongere en oudere adolescenten. Of dit ook op hersenniveau zo is wordt nog onderzocht.

Het derde experiment, tot slot, had tot doel na te gaan hoe metacognitieve kennis over hoe goed iets geleerd is aangewend wordt om te beslissen of iets opnieuw geleerd moet worden. Deze data moeten echter nog verwerkt worden. Over de drie studies heen wordt het hele proces van zelfstudie op een neurobiologische manier onderzocht, van de onderliggende mechanismen bij zelfmonitoring, over de manier van inzetten van de hersenen in functie van de moeilijkheids- en beloningsgraad, tot het nemen van beslissingen in verband met herstuderen of niet. Daarbij leren we of toenemende vaardigheid bij tieners gedragen is door toenemende maturiteit in hersenactiviteit.

Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.