Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Professionele ontwikkeling van docenten in ROC’s door middel van human resource management

Projectnummer
411-07-303
Titel
Understanding professional development of teachers by means of human resource management
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Organisatie
NRO
Looptijd
1-3-2009 t/m 1-7-2014
Onderwijssector
mbo
Thema
Opleiden en professionalisering van leraren
Status
Afgerond

In dit onderzoeksproject is de vraag beantwoord in welke mate human resource management (HRM) bevorderend kan werken voor de deelname van mbo-docenten aan informele leeractiviteiten. Dat zijn bijvoorbeeld het reflecteren op het eigen werk, het bijhouden van kennis, kennis delen, het vragen en geven van feedback en innovatief gedrag. Hierbij is niet alleen HRM als formeel beleid (personeelsbeleid) bestudeerd, maar is ook aandacht besteed aan de wijze waarop het HRM-beleid binnen een ROC wordt gecommuniceerd aan de docenten. HRM wordt hierbij breder opgevat dan enkel het werk van een HR-afdeling; ook senior managers en direct leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het HRM-beleid binnen hun ROC.

Opzet van het onderzoek

Binnen dit onderzoeksproject is er een longitudinaal vragenlijst onderzoek uitgevoerd. Daarin is drie keer data verzameld onder 689 docenten binnen 6 ROC’s in Nederland (in 2010, 2011 en 2012). Hierbij is er data verzameld over de participatie aan de verschillende informele leeractiviteiten, het HRM-beleid, en de wijze waarop docenten dit HRM-beleid percipiëren en ervaren.

HRM-beleid en wat je ermee doet

Het onderzoek heeft bijgedragen aan inzichten voor het mbo-onderwijs in Nederland over hoe de participatie aan informele leeractiviteiten van mbo-docenten gestimuleerd kan worden via het HRM-beleid, en de verschillende HR-praktijken, zoals functioneringsgesprekken en formele training. Meer specifiek heeft dit postdoc-project laten zien dat niet alleen HRM en de HR-praktijken van invloed zijn op de participatie van docenten aan informele leeractiviteiten, maar dat ook de wijze waarop HRM wordt aangeboden aan, en wordt ervaren door, de docent van belang is.

Zo blijkt dat het belangrijk is dat docenten op de hoogte zijn van het HRM-beleid van hun ROC, maar ook dat het beleid consistent is, d.w.z. niet elke dag verandert, en door de verschillende beleidsmakers, zoals senior managers, HR-professionals en directe leidinggevenden op eenzelfde wijze wordt gecommuniceerd. ROCs kunnen de participatie van informele leeractiviteiten – zoals reflectie op het eigen werk, kennis delen, en het geven en vragen van feedback – verhogen door niet alleen goed HRM-beleid te formuleren, maar ook aandacht te besteden aan de wijze waarop het door docenten wordt gepercipieerd en begrepen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. K. Sanders
Universiteit Twente
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.