Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs

Projectnummer
411-10-925
Titel
Enhancing the development of reading comprehension
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2011 t/m 28-2-2017
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven
Status
Afgerond

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen leren op de basisschool. Onderzoek naar de ontwikkeling van begrijpend lezen en effectieve methodes om dit te bevorderen, is echter beperkt. Naar aanleiding hiervan zijn in dit project twee proefschriften gepubliceerd. De twee proefschriften, en de oorspronkelijke aanvraag op de NWO site, kunt u onderaan deze pagina vinden.

In het proefschrift van Nicole Swart is de rol van lexicale kwaliteit in begrijpend lezen bij leerlingen in het basisonderwijs onderzocht. De volgende drie onderzoeksvragen stonden hierbij centraal: (1) Hoe is lexicale kwaliteit gerelateerd aan begrijpend leesvaardigheden? (2) Hoe zijn cognitieve factoren van invloed op de ontwikkeling van lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden? (3) In welke mate worden lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden beïnvloed door een interventie gericht op woord-in-tekst integratie?

De onderzoeken in het proefschrift tonen aan dat er een sterke relatie bestaat tussen lexicale kwaliteit en begrijpend lezen. Het volledige proefschrift, en de implicaties ervan voor onderwijsprofessionals, kunt u onderaan deze pagina vinden.

Het proefschrift van Marloes Muijselaar bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onderzoek gedaan naar verschillende begrijpend leestoetsen. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan welke onderliggende vaardigheden van begrijpend lezen worden getoetst (bijvoorbeeld: de snelheid waarmee informatie uit een tekst verwerkt en onthouden kan worden). Met andere woorden: vragen verschillende begrijpend leestoetsen om verschillende onderliggende vaardigheden? In het tweede deel van het proefschrift wordt nagegaan of begrijpend lezen verbeterd kan worden door het trainen van kennis over en het gebruik van leesstrategieën.

Het volledige proefschrift, en de implicaties ervan voor het toetsen en bevorderen van begrijpend lezen, kunt u onderaan deze pagina vinden. ​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. P.F. de Jong
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.