Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden

Projectnummer
411-11-803
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
16-3-2012 t/m 22-10-2016
Onderwijssector
po
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven
Status
Lopend
Een algoritmische versie van de theorie die aan de Nederlandse werkwoordspelling ten grondslag ligt, is de meest succesvolle manier om kennis over de spelling van de Nederlandse werkwoorden te verwerven, maar dit leidt niet tot aanvaardbaar niveau. Drie potentiële bronnen hiervoor zullen worden onderzocht: (1) de complexiteit van de betrokken grammaticale begrippen, (2) de wijze waarop men gebruik maakt van de grafiek met het algoritme tijdens de training en (3) het onvermogen om de algoritmische redenering te onthouden. Vergelijking van een intensieve en een minder intensieve training van grammaticale begrippen en spellingvaardigheid zal uitwijzen of de eerste (1) de essentie is van  het probleem. Alternatief, kan het feit dat het algoritme gedurende de trainingsperiode (2) zichtbaar aanwezig is, het effect van training verminderen. Geleidelijke afname van de visuele beschikbaarheid van de grafiek kan helpen dit in het geheugen op te slaan. Bovendien kan een  algoritmische manier om te bepalen hoe je werkwoorden spelt, te langzaam zijn voor gevorderde schrijvers (3). Strategieën voor training en verkorting zullen in de laatste fase van instructie voor werkwoordspelling worden onderzocht. Het gebruik van een set van afgekorte algoritmen, met minder tussenstappen, zal vergeleken worden met het gebruik van een strategie op basis van voorbeelden. Het doel van algoritmische instructie is om deskundigen te trainen. Als enkele van bovenstaande benaderingen leiden tot betere resultaten, kan kan dit leiden tot een manier om op deze wijze een aanvaardbaar niveau van spelling te bereiken aan het einde de lagere school: goede spelling van ten minste 80% van de werkwoorden bij ten minste 80% van de leerlingen in plaats van de huidige score van 60 tot 70%.

Drieëntwintig verschillende scholen zijn inmiddels bezocht. De leerlingen hebben gewerkt met speciaal ontwikkelde werkboekjes om een verdieping van de instructie en een verlengde inoefening te bereiken, en hun ontwikkeling is met behulp van dictee-afnames gevolgd. Van de derde manier zijn voorlopige resultaten bekend. Deze wijzen in de richting van een grotere vooruitgang in het werkwoordspellingsniveau bij het gebruik van een verkort algoritme.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.