Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties

Titel
Social Networks Processes and Social Development of Children and Adolescents
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs, vo
Thema
Maatschappelijke context van het onderwijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Rijksuniversiteit Groningen
Naam projectleider
Prof. dr. D.R. Veenstra PhD
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-9-2013 t/m 31-8-2019
Programma
Projectnummer
411-12-027

Leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hebben een invloed op allerlei vormen van gedrag. De onderzoekers bestuderen in hoeverre contextuele factoren de ontwikkeling van antisociaal gedrag (pesten, agressie), prosociaal gedrag (verdedigen, helpen) en schoolprestaties bevorderen of hinderen.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.