Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties

Projectnummer
411-12-027
Titel
Social Networks Processes and Social Development of Children and Adolescents
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2013 t/m 31-8-2019
Onderwijssector
po, vo
Thema
Maatschappelijke context van het onderwijs
Status
Lopend

Leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hebben een invloed op allerlei vormen van gedrag. De onderzoekers bestuderen in hoeverre contextuele factoren de ontwikkeling van antisociaal gedrag (pesten, agressie), prosociaal gedrag (verdedigen, helpen) en schoolprestaties bevorderen of hinderen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. D.R. Veenstra PhD
Rijksuniversiteit Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.