Exacte vakken internationaal vergeleken, 6 VWO Wiskunde B en Natuurkunde

Projectnummer
411-20-320
Titel
Nederland in TIMSS-Advanced 2008 (grade 12)
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-2007 t/m 31-3-2010
Onderwijssector
vo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - natuuronderwijs, Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde, Kwaliteitszorg
Status
Afgerond

In het voorjaar van 2008 zijn in het kader van TIMSS-Advanced 2008 bijna 40.000 leerlingen, afkomstig uit tien landen, getoetst op hun kennis van wis- of natuurkunde op pre-universitair niveau. De meest belangrijke resultaten van TIMSS-Advanced 2008 voor Nederland zijn de relatief goede toetsprestaties van de Nederlandse leerlingen, de sekseverschillen in prestaties en attituden en het dreigende lerarentekort in de exacte vakken in de bovenbouw van het vwo.

TIMSS-Advanced heeft laten zien dat Nederlandse vwo-eindexamenleerlingen in Wiskunde B en Natuurkunde een hoog niveau bereiken, voor Natuurkunde zelfs een zeer hoog niveau. N&T-leerlingen presteerden nog beter op de toetsen dan de andere leerlingen die deze vakken volgen

Er zijn voor wiskunde geen sekseverschillen in prestaties op de toets, attitude en zelfconcept, maar het percentage meisjes dat advanced- wiskunde volgt is in Nederland het laagst. Samen met Libanon heeft Nederland ook het laagste percentage vrouwelijke wiskundedocenten dat op dit niveau les geeft. Voor natuurkunde liggen de percentages meisjes en vrouwelijke docenten nog lager dan voor wiskunde, en ook lager dan in de andere TIMSS-Advanced landen. Meisjes hebben minder goed gepresteerd op de natuurkundetoets, vinden natuurkunde (iets) minder aantrekkelijk en relevant en hebben een minder positief zelfbeeld van hun natuurkundevaardigheden dan jongens. Ook kiezen meisjes vaker voor een nietbètatechnische studie dan jongens.

Uit TIMSS-Advanced blijkt dat de meerderheid van de wis- en natuurkundedocenten zich meer dan voldoende toegerust voelt, weinig knelpunten ervaart in de uitvoering van het onderwijs en graag tot het pensioen les wil blijven geven. Desondanks dreigt er voor de komende jaren bij een gelijkblijvende leerlinginstroom, een tekort aan wiskunde- en natuurkundedocenten. Ruim tweederde van de wis- en natuurkundedocenten in dit onderzoek is ouder dan 50, zo’n 15% is ouder dan 60 jaar.​


Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M.R.M. Meelissen
Universiteit Twente
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.