Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)

Projectnummer
412-01-001
Titel
Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs
Programma
Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (BOPO)
Organisatie
NRO
Looptijd
1-3-2002 t/m 15-9-2004
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen
Status
Afgerond
In het onderzoek wordt door middel van secundaire analyses en een dieptestudie nagegaan op welke wijze speciale scholen voor basisonderwijs vorm geven aan adaptief onderwijs en welke effecten ze boeken op de ontwikkeling van leerlingen. Zie voor de uitkomsten het eindrapport bij Publicatie(s) hieronder.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. R.J. Bosker
Rijksuniversiteit Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.