Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren

Projectnummer
413-05-035
Titel
Competenties van leerkrachten en condities in de school voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen (BOPO-4)
Programma
Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (BOPO)
Organisatie
NRO
Looptijd
15-2-2006 t/m 15-2-2007
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen, Opleiden en professionalisering van leraren
Status
Afgerond
Er zijn steeds meer signalen vanuit het onderwijs over de toename van gedragsproblemen. Niet duidelijk is of dit ook daadwerkelijk het geval is of dat de nadruk steeds meer is komen te liggen op het signaleren van gedragsproblemen. Parallel aan deze signalen loopt de ontwikkeling naar inclusief onderwijs. Steeds meer leerlingen met probleemgedrag blijven in het reguliere onderwijs. Over enkele jaren wordt de zorgplicht ingevoerd. Zorgplicht betekent dat voor iedere leerling die zich bij een school meldt een passende plek gevonden moet worden. Een andere ontwikkeling is de invoering van de leerling gebonden fi nanciering, ook wel het ‘rugzakje’ genoemd. Leerlingen, die eerder naar het speciaal (basis)onderwijs gingen, blijven nu vaker in het reguliere onderwijs. Scholen krijgen voor deze kinderen een leerling gebonden budget, dit kan onder andere gebruikt worden voor ambulante begeleiding vanuit de regionale expertise centra. Welke consequenties hebben al deze verschuivingen nou voor de groepsleraar? Het onderwijs moet meer worden aangepast aan de individuele leerling en iedere leerling heeft zijn of haar eigen ‘gebruiksaanwijzing’. Mooi gezegd: de leraar geeft adaptief onderwijs. Wat betekent dit concreet? Het onderzoek naar gedragsproblemen in de basisschool en de competenties van leraren probeert de bovenstaande vragen te beantwoorden.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. J.W.M.G. van Gennip
Radboud Universiteit Nijmegen
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.