Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs

Titel
Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Beleid en bestel, Kwaliteitszorg, Organisatie en management, Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling, Opleiden en professionalisering van leraren
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Universiteit van Amsterdam
Naam projectleider
Drs. G. Ledoux
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-1-2010 t/m 1-10-2013
Programma
Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (BOPO)
Projectnummer
413-09-152

Dit is één van de vier onderzoeken naar Passend Onderwijs waarvan de resultaten samengevoegd zijn in het rapport ‘Op de drempel van Passend onderwijs’. Voor meer informatie zie het project Ont​wikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs en ook de andere gerelateerde projecten hieronder.
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.