Aan de slag met het Groene Kompas

Projectnummer
AR-20160402-01
Titel
Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs
Organisatie
Algemene Rekenkamer
Looptijd
2016 t/m 4-2-2016
Onderwijssector
basisonderwijs, vo
Status
Afgerond

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor ca. 10.000 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Er komen grote uitdagingen op hen af, zoals het sterk dalend aantal leerlingen en de invoering van passend onderwijs. Deze opgave stelt hoge eisen aan de werking van het onderwijshuisvestingsstelsel. Gemeenten en schoolbesturen hebben hier onderscheiden verantwoordelijkheden en financiële mogelijkheden.​ Het stelsel bevat echter geen prikkels om gezamenlijk doelmatig te opereren voor de lange termijn. Dit komt naar voren uit ons rapport Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt.

Uit dit onderzoek komen de volgende conclusies naar voren.

Gemeenten en schoolbesturen dragen gezamenlijk de zorg voor bijna 10.000 schoolgebouwen in Nederland. Ruim 2,5 miljoen leerlingen krijgen hier les in het primair en voortgezet onderwijs. Aan onderwijshuisvesting besteedden gemeenten en schoolbesturen in 2013 gezamenlijk ongeveer € 2,6 miljard. De praktijk van de onderwijshuisvesting is, net als het onderwijs zelf, in verschillende opzichten rijk aan variatie. Ouderdom en functionele en technische kwaliteit van schoolgebouwen lopen uiteen en de financiële middelen die aan onderwijshuisvesting worden besteed vertonen substantiële regionale en lokale verschillen. Dat geldt ook voor de mate waarin schoolbesturen en gemeenten elkaar weten te vinden in de gezamenlijke opgave voor het in stand houden van onderwijshuisvesting van redelijke kwaliteit zoals de wet voorschrijft. Die opgave lijkt, met een blik op de toekomst, substantieel.​​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.