The impact of a comprehensive school reform policy for failing schools on educational achievement; Results of the first four years

Projectnummer
CPB-2014-01-30
Titel
The impact of a comprehensive school reform policy for failing schools on educational achievement; Results of the first four years
Organisatie
Centraal Planbureau
Looptijd
Onderwijssector
basisonderwijs
Status
Afgerond
"Dit CPB Discussion Paper evalueert de effecten van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) op de onderwijsprestaties van leerlingen. De gemeente Amsterdam is in 2008 gestart met de KBA om de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs te verbeteren. Het belangrijkste element van de KBA is de verbeteraanpak. Dit is een tweejarig programma gericht op de invoering van een systematische en opbrengstgerichte manier van werken op scholen. Het programma kent een integrale aanpak waarbij verschillende maatregelen worden gecombineerd, zoals evaluaties van de kwaliteit van leraren op basis van lesobservaties, scholing en coaching van onderwijspersoneel, en de invoering van nieuwe lesmethoden. Het precieze pakket aan maatregelen wordt afgestemd op de individuele behoeften van een deelnemende school. Dit onderzoek laat zien dat de introductie van de KBA heeft geleid tot een daling van CITO-toetsscores (de eindtoets basisonderwijs) van leerlingen op zwakke en zeer zwakke basisscholen. De daling van de CITO-scores bedroeg 1,7 punt in de eerste vier jaar na invoering.
"

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Roel van Elk
Centraal Planbureau
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.