Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

Projectnummer
OCW-IA-2019-20
Titel
Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek
Organisatie
OCW
Looptijd
Onderwijssector
ho
Status
Lopend
De Adviescommissie heeft als taak te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek HO in het licht van vier prioritaire thema’s, waarbij de thema’s in ieder geval vanuit het instrument bekostiging maar ook vanuit een breder beleidsinstrumentarium worden bezien. De uitkomst van het commissietraject is een advies per thema en een integrale voorkeursoptie voor de herziening van de bekostigingssystematiek. De adviezen per thema en de integrale voorkeursoptie dienen onderbouwd te worden vanuit effectiviteit en uitvoerbaarheid en aansluiting bij de trends en ontwikkelingen in het hoger onderwijs en onderzoek.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
dhr. M van Rijn
Adviescommissie

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.