Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4 – OnderwijsBewijs

Titel
Een onderzoek naar de effecten van een gedraggerichte interventie op de efficiëntie in het VSO Cluster 4
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen, Leerproblemen, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Yulius Academie
Naam projectleider
Dr. N.T. Tick
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-4-2009 t/m 30-6-2014
Programma
Projectnummer
ODB08019

Leerlingen die in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) cluster 4 met Taakspel werken, zijn na één jaar socialer dan leerlingen die niet met dit spel werken. Hoe vaker de leerlingen Taakspel spelen, hoe minder emotionele problemen en gedragsproblemen ze hebben en hoe meer taakgericht gedrag ze laten zien.

Effect op gedragsproblemen en op sociale en emotionele problemen

Taakspel is een methode die leerlingen leert zich beter aan de regels te houden en om minder onrustig en storend gedrag te vertonen. Zo blijft er meer tijd over voor taakgericht gedrag. Binnen deze studie is onderzocht in hoeverre de interventie Taakspel een effect heeft op gedragsproblemen en op sociale en emotionele problemen van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4, binnen één schooljaar.

Er is een aantal effecten gevonden. Maar deze effecten zijn klein, benadrukken de onderzoekers. Zo vonden docenten de leerlingen uit de Taakspelklassen socialer dan de leerlingen uit de controleklassen. Verder zagen de leraren minder emotionele problemen bij de leerlingen wanneer zij vaker Taakspel speelden. Ook het taakgericht gedrag van de leerlingen nam toe naarmate het spel vaker werd gespeeld. Een frequente uitvoering had tevens een positieve uitwerking op gedragsproblemen: de gedragsproblemen van de leerlingen nam af naarmate zij het spel vaker speelden.

Taakspel lijkt bovendien een klein positief effect te hebben op de relatie tussen de docent en de leerling. Leerlingen uit de interventieklassen vonden hun docent minder streng dan leerlingen uit de controleklassen. En de leraren uit de Taakspelklassen voelden een meer betrokken relatie met de leerlingen. Zij voelden zich ook competenter in het betrekken van leerlingen bij hun schoolwerk en ze hadden meer vertrouwen in hun eigen klassenmanagement dan docenten in de controlegroepen.

In samenhang met andere methodes voor VSO cluster 4

Omdat het effect van de interventie zichtbaar maar klein is, adviseren de onderzoekers scholen om Taakspel te gebruiken in samenhang met andere methodes. Ze denken daarbij aan methodes die meer gericht zijn op de specifieke situatie in het VSO cluster 4.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.