Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Begeleid hardop lezen verbetert technische leesvaardigheid – OnderwijsBewijs

Titel
Begeleid hardop voorlezen
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, Leerproblemen, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Universiteit van Amsterdam
Naam projectleider
Dr. H. Blok
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-5-2009 t/m 1-7-2012
Programma
Projectnummer
ODB08079

Bevorderen van technisch lezen en leesplezier

De leeshulp Begeleid hardop lezen helpt zwakke lezers bij de ontwikkeling van technisch lezen en het bevordert hun leesplezier. Begeleid hardop lezen is een effectieve remediëringsmethodiek, zo blijkt uit dit onderzoek, zowel als het individueel wordt aangeboden als aan groepjes van drie leerlingen tegelijk. Bij deze methodiek leest een leerling een tekst hardop, terwijl een ervaren lezer, bijvoorbeeld een onderwijsassistent, hem begeleidt. Die ervaren lezer stimuleert, helpt, controleert en corrigeert.

Twee experimenten met de leeshulp

In het onderzoek zijn twee experimenten uitgevoerd onder leerlingen van groep 4 tot en met 6. In het eerste experiment is de leeshulp gedurende twintig minuten één-op-één aangeboden. In het tweede experiment kregen groepjes van drie leerlingen dertig minuten leeshulp. In beide experimenten bleek de leeshulp positief effect te hebben op het technisch lezen. De methodiek kan door scholen dus zowel individueel als groepsgewijs worden ingezet, ook als het leesniveau van de leerlingen in de leesgroepjes verschilt. De onderzoekers pleiten ervoor dat zo snel mogelijk met leeshulp wordt begonnen om achterstanden weg te werken, het liefst al in leerjaar 4. Want hoe langer wordt gewacht, hoe groter de achterstand.

Intensiever traject voor low responders

De geboden leeshulp bleek niet voor alle leerlingen effectief. Vijftien van de 86 bij het onderzoek betrokken leerlingen in het tweede experiment hadden er geen baat bij. Voor deze leerlingen, zogenoemde low responders, is een intensiever traject nodig.

Dat begeleid hardop lezen een positief effect heeft op begrijpend lezen en de woordenschat is niet aangetoond in dit onderzoek.

Wacht-hint-prijs

Om de leerlingen extra te stimuleren, mochten ze zelf hun boeken kiezen. De onderwijsassistenten gaven feedback via de zogenoemde wacht-hint-prijs manier. Ze wachtten eerst af of een leerling zelf zijn fout verbeterde, vervolgens gaven ze een hint en als de leerling zijn fout verbeterde, kreeg hij een compliment. De goed afgestemde aandacht van de onderwijsassistenten resulteerde in een extra significant positief effect: leerlingen kregen meer plezier in lezen. De verbeterde leesattitude was in onderzoek nog niet eerder aangetoond.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.