Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Preventie van gedragsproblemen in het basisonderwijs – OnderwijsBewijs

Projectnummer
ODB10013
Titel
Preventie van gedragsproblemen van leerlingen in het basisonderwijs: effecten van taakspel en taakspel-plus-pad
Programma
Organisatie
Onderwijs Bewijs
Looptijd
1-1-2011 t/m 30-6-2015
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Leerproblemen, Leren en onderwijzen, ICT en onderwijs, OnderwijsBewijs, Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Afgerond

Basisschoolkinderen die met de programma’s Taakspel en PAD werken, vertonen minder ernstige gedragsproblemen. Ook het aantal kinderen met gedragsproblemen daalt. Bovendien ontwikkelen deze kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied beter.

Taakspel is een programma voor klasmanagement, een manier om een gestructureerd en veilig klasklimaat te creëren. Maar dit programma brengt kinderen geen sociale vaardigheden bij. Dat doet het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) wel en dit sluit aan op Taakspel.

Deze studie onderzocht de preventieve werking van Taakspel in combinatie met PAD onder 650 leerlingen. De kinderen werden onderverdeeld in drie groepen. Eén groep kreeg in leerjaar 3 en 4 Taakspel aangeboden, een andere groep kreeg in leerjaar 3 Taakspel aangeboden en in leerjaar 4 Taakspel samen met PAD. De laatste groep was de controlegroep die geen van de programma’s kreeg.

De ernst van de gedragsproblemen bleek aan het eind van groep 4 bij de eerste twee groepen afgenomen ten opzichte van de controlegroep. Dat was eind groep 5 nog steeds zo, dus het effect was duurzaam. En de tweede groep die Taakspel in combinatie met PAD kreeg, deed het nog iets beter. Ook het aantal kinderen met gedragsproblemen van de interventiegroepen nam af, maar er was geen onderling verschil.

Leerlingen in de interventiegroepen ontwikkelden zich na twee jaar ook gunstiger op sociaal-emotioneel gebied dan leerlingen in de controlegroep. De groep die beide programma’s volgden, deed het weer net iets beter. Dat resultaat beklijfde in groep 5. Bovendien is er een positief effect op de leerkracht-leerlingrelatie, maar dat bleek niet duurzaam.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. H. Blok
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.