Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Voorkom antisociale gedragsproblemen door screening en preventieve interventie op de basisschool – OnderwijsBewijs

Titel
Effectiviteit van SPRINT: Screening en PReventieve INTerventie ter voorkoming van antisociale gedragsproblemen
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen, Pedagogische functie van het onderwijs, OnderwijsBewijs, Leerproblemen
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Universiteit Utrecht
Naam projectleider
Prof. dr. B. Orobio de Castro
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-1-2011 t/m 31-12-2014
Programma
Projectnummer
ODB10018

Als kinderen met ernstig probleemgedrag vroegtijdig (op de basisschool) worden gesignaleerd, vermindert dit de kans dat zij op latere leeftijd antisociaal gedrag vertonen, zo blijkt uit onderzoek.

De SPRINT methodiek probeert met een combinatie van Screening en Preventieve INTerventie (samen de letters SPRINT) de ontwikkeling van ernstig antisociaal gedrag te voorkomen. Het screeningssysteem is tweeledig. Alle leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 worden gescreend op hun gehele sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die opvallen op de schaal gedragsproblemen (en dus wellicht een verhoogd risico op een anti-sociale ontwikkeling lopen) worden een half jaar lang extra gescreend met een vragenlijst die specifiek de ontwikkeling van hun probleemgedrag volgt.

Door deze longitudinale screening worden leerlingen die over een langere periode probleemgedrag laten zien, gesignaleerd. Uit het onderzoek blijkt dat deze longitudinale screening kinderen die tijdelijk probleemgedrag vertonen eruit filtert en alleen de kinderen die over een langere periode probleemgedrag laten zien, signaleert voor de training. Deze kinderen kunnen met hun ouders een ouder-kind training volgen die gericht is op het verminderen van agressieve gedragsproblemen van het kind.

De SPRINT-methodiek vermindert agressief probleemgedrag effectiever dan reguliere behandelingen, zo merken de leraren op. Er is echter geen effect gevonden van de training op regelovertredend gedrag. Ook zagen de klasgenoten geen significant verschil in het gedrag van kinderen die de SPRINT-training hebben gevolgd.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.