Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Video games voor kritisch burgerschap in het voortgezet onderwijs – OnderwijsBewijs

Titel
Kritisch burgerschap
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
ICT en onderwijs, Leren en onderwijzen, Maatschappelijke context van het onderwijs, Onderwijsaanbod, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Game Onderwijs Onderzoek
Naam projectleider
I. Verheul
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-1-2011 t/m 31-12-2012
Programma
Projectnummer
ODB10019

Games voor kritisch burgerschap

Kunnen games helpen leerlingen beter kritisch te laten reflecteren bij burgerschap? Of: kunnen leerlingen de kritische reflectie component van burgerschap beter onder de knie krijgen met het spelen van games? Die vraag werd in dit project onderzocht door leerlingen uit het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs te laten spelen met games als PING, On the ground reporter en Fate. Deze games hebben een zogenoemd immersief karakter: ze laten de leerlingen dilemma’s echt als dilemma’s “aan den lijve” ervaren.

Onderzoeksmethode

Leerlingen in de experimentele groep leerden de gebeurtenissen en dilemma’s waarmee ze in de games werden geconfronteerd te bekijken vanuit de journalistieke vragen wie, wat, hoe, wanneer en waarom. De onderzoekers hoopten dat zij zo leerden de gebeurtenissen vanuit verschillende standpunten te bezien en open te staan voor andermans argumenten. In de controlegroep werd dezelfde methode gevolgd, maar dan zonder games.

Resultaten

Er zijn geen verschillen in leerwinst gevonden op de kritische reflectie component van burgerschap tussen de experimentele groep en de controlegroep, noch op de componenten vaardigheden en attitude. Wel waren er verschillen in kennis over maatschappelijk handelen en kennis over conflicten: de scores van de controlegroep namen toe, terwijl de scores van de experimentele groep afnamen.

Over het algemeen kon de effectiviteit van de lessenreeks niet worden aangetoond: zowel de leerlingen uit de controlegroep als de experimentele groep scoorden niet hoger dan de leerlingen in de nulmeting. Alleen boekten beide groepen wel leerwinst bij het aspect kennis over verschillen. Daarnaast hebben de leerlingen in de controlegroep hun logboek zorgvuldiger ingevuld en zijn zij waarschijnlijk gerichter met de journalistieke vragen bezig geweest dan de leerlingen in de experimentele groep. Het lijkt alsof de leerlingen die de games speelden de link met de vragen en opdrachten uit hun logboek niet zagen omdat ze te gefocust waren op het spelen van de games.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.