Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van schoolprestaties? – OnderwijsBewijs

Titel
The stimulation of non-cognitive skills and its effect on school performance - A randomized field experiment
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Leerproblemen, Leren en onderwijzen, Onderwijsaanbod, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Universiteit Maastricht
Naam projectleider
Dr. T. Schils
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-1-2011 t/m 1-4-2013
Programma
Projectnummer
ODB10021

Tien procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs presteert beneden zijn of haar kunnen. Gebrek aan motivatie speelt hierbij een rol. Leraren en mentoren van verschillende scholen in Limburg vroegen zich af of er een programma bestaat dat de motivatie en leerprestaties van onderpresteerders kan verbeteren.

Tijdens dit onderzoek is nagegaan of een gerichte interventie de niet-cognitieve vaardigheden en schoolprestaties van onderpresterende leerlingen kan verbeteren. Leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van achttien vmbo-t- en havo-scholen kregen daarvoor speciale opdrachten. Doel van deze opdrachten was sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurde door het trainen van zelfdiscipline, kritisch denken, verantwoord beslissingen nemen en problemen oplossen. Daarnaast stimuleerden de opdrachten hun onderwijsmotivatie en toekomstoriëntatie door te wijzen op het nut van presteren op school en het behalen van een diploma.

Resultaten van de interventie

De interventie blijkt in het vmbo geen effect te hebben op de leerprestaties in de verschillende vakken. Vooral de leerlingen die het minst onderpresteren, maakten de interventie af. Deze leerlingen hadden over het algemeen een grotere motivatie en waren meer prestatiegericht. Zij vonden het belangrijk het programma te voltooien. Op het havo had de interventie ook geen effect op de leerprestaties. En ook hier bleken de leerlingen die het minst onderpresteren, de interventie af te maken. Degenen die de interventie het hardst nodig hebben, lijken dus het vaakst af te haken.

Op het havo vielen tijdens de interventie individuele leerlingen en zelfs hele scholen uit. De onderzoekers concluderen dat het onderzoek niet goed kan worden uitgevoerd zonder goede begeleiding vanuit school. De interventie heeft ook geen effect op motivatie, op het aantal uren dat de leerlingen besteden aan huiswerk of op zelfvertrouwen. Dat kan verklaren waarom de interventie geen invloed had op schoolprestaties.

Doorgaan met deze aanpak

Ondanks dat effect is uitgebleven, blijkt een aantal van de scholen die deelnamen aan het onderzoek toch door te gaan met deze aanpak. Ze zetten deze dan wel meer gestructureerd en intensiever in.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.