Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Online Pestkoppen stoppen – OnderwijsBewijs

Titel
Preventie van depressieve symptomen, angst, ellende en suïcidale gedachten in slachtoffers van cyberpesten door een online advies op maat
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Leerproblemen, Maatschappelijke context van het onderwijs, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Open Universiteit
Naam projectleider
Dr. T. Völlink
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
15-4-2011 t/m 15-4-2015
Programma
Projectnummer
ODB10001

Om jongeren te leren zich mentaal en gedragsmatig te weren tegen online en offline pestgedrag en de gevolgen daarvan, is pestkoppenstoppen.nl ontwikkeld. De effectiviteit van dit laagdrempelig, stand-alone online advies op maat tegen (cyber)pesten is onderzocht onder jongeren uit de brugklas van het vmbo. Binnen een halfjaar ontvingen slachtoffers drie keer een advies op maat. Elk advies omvatte korte tekst, filmpjes en foto’s waarin slachtoffers onder andere door voorbeeldgedrag van rolmodellen leren hoe zij effectiever op cyberpesten kunnen reageren. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke theorieën en onderzoek.

Tijdens het onderzoek is het grootste deel van de deelnemers uitgevallen. Dat kwam onder andere door de verplichte toestemmingsprocedure voor ouders en de lange vragenlijsten die veel concentratie vereisten. Bovendien bestond de doelgroep uit jongeren die laag zijn opgeleid, vaak niet van lezen houden, liever leren door te doen en veel structuur nodig hebben. Een stand-alone online advies biedt weinig structuur en is derhalve minder geschikt voor deze doelgroep.

Door de enorme uitval hebben de onderzoekers de effectiviteit van dit advies niet kunnen aantonen. Degenen die het online advies wel tot het einde toe hebben volbracht, waren positief. Het werd gunstig beoordeeld op interesse, begrijpelijkheid, betrouwbaarheid, de hoeveelheid informatie, de nieuwigheid en behulpzaamheid van de informatie, en persoonlijke relevantie.

Het merendeel van deze jongeren heeft aangegeven wel hulp te willen. Onderzoekers verwachten dat pestkoppenstoppen.nl aantrekkelijk en effectief kan zijn als het op school onder begeleiding van docenten in de vorm van een aantal lessen wordt aangeboden.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.