Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

De longitudinale training van basisschoolteams in het systematisch analyseren en verbeteren van leeropbrengsten – OnderwijsBewijs

Titel
De longitudinale training van basisschoolteams in het systematisch analyseren en verbeteren van leeropbrengsten
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
OnderwijsBewijs, Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde, Opleiden en professionalisering van leraren
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Universiteit Twente
Naam projectleider
Prof. dr. A.J. Visscher
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-10-2011 t/m 31-12-2015
Programma
Projectnummer
ODB10003

De Focustraining, die basisschoolleraren ondersteunt bij opbrengstgericht werken (OGW) in de klas, heeft een overwegend positief effect. In het onderzoek werd gekeken naar de effecten van de training op efficacy (het vertrouwen in eigen kunnen) van de leerkrachten, op de kwaliteit van lesgeven en op de leerlingprestaties. Leerkrachten van zestig groepen 6 deden mee aan het onderzoek. De helft van hen kreeg een jaar lang de Focustraining (de experimentele groep), de andere helft fungeerde als controlegroep en kreeg het jaar erna de training.

Het vertrouwen in eigen kunnen van de leraren die de Focustraining hadden gehad, groeide meer dan van de leraren uit de controlegroep. Vooral de efficacy ten aanzien van hun instructiestrategieën en de betrokkenheid van leerlingen nam toe.
Aan de hand van lesobservaties werd de kwaliteit van lesgeven beoordeeld. Leraren die de training hadden gevolgd, gingen vooruit op de zogenoemde OGW-vaardigheden, zoals werken met instructiegroepen en het lesdoel bespreken en evalueren. Er werden geen effecten gevonden op andere soorten vaardigheden, zoals een veilig leerklimaat bieden, klassenmanagement, instructiekwaliteit en leerstrategieën onderwijzen. Ook de leerlingen beoordeelden hun leerkrachten na het trainingsjaar. Zij zagen geen effecten van de training op de kwaliteit van hun leraar.
Tot slot bleken de rekenprestaties van leerlingen in de verlengde instructiegroep (leerlingen die extra instructie nodig hebben) te zijn verbeterd bij de leraren die de training hadden gevolgd, in vergelijking met de leerlingen uit de controlegroep.

Publicaties

  • Van der Scheer E.A., (2016). Data-based decision making put to the test. Proefschrift Universiteit Twente.
  • Visscher A.J., & Van der Scheer E.A. (2016) De longitudinale training van basisschoolteams in het systematisch analyseren en verbeteren van leeropbrengsten. Eindrapportage Onderwijsbewijs.
  • Van der Scheer E.A., Glas, C.A.W. & Visscher A.J. (2016). Effects of an intensive Data-Based Decision Making Intervention on teachers’ instructional skills. Ingediend voor publicatie.
  • Van der Scheer E.A., Glas, C.A.W. & Visscher A.J. (2016). The effects of a DBDM intervention on students’ perceptions of teaching quality. Ingediend voor publicatie.
  • Van der Scheer, E. A., & Visscher, A. J. (2016). Effects of an intensive data-based decision making intervention on teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 60, 34-43. doi: 10.1016/j.tate.2016.07.025
  • Van der Scheer E.A. & Visscher A.J. (2015). Effects of a Data-Based Decision Making Intervention for Teachers on Students’ Mathematical Achievement. Ingediend voor publicatie.
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.