Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

BE COOL! Bevorderen van Excellentie door Coöperatief Onderzoekend en Ontwerpend Leren – OnderwijsBewijs

Titel
BE COOL! Bevorderen van Excellentie door Coöperatief Onderzoekend en Ontwerpend Leren.
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Universiteit Twente
Naam projectleider
Dr. T.H.S. Eysink
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-5-2011 t/m 1-10-2015
Programma
Projectnummer
ODB10004

Als excellente leerlingen in het basisonderwijs extra worden uitgedaagd, gebeurt dat vaak met verrijkings- of versnellingsopdrachten. Meestal werken ze individueel en buiten de klas aan die opdrachten. Om deze kinderen de kans te geven zich samen met klasgenoten te ontwikkelen, is BE COOL ontworpen. BE COOL staat voor Bevorderen van Excellentie door Coöperatief Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

In BE COOL werken leerlingen uit groep 6, 7 en 8 samen aan een ontwerpopdracht in een digitale leeromgeving. De drie pijlers van de interventie zijn samenwerkend leren, gedifferentieerd leren en onderzoekend en ontwerpend leren.
De leerlingen worden verdeeld in heterogene groepjes met een hoogbegaafde leerling, twee gemiddelde leerlingen en een ondergemiddelde leerling. Samen moeten ze een huis op de maan ontwerpen. Ieder kind is verantwoordelijk voor één deelonderwerp van deze opdracht. Dat onderwerp onderzoekt hij of zij buiten het heterogene groepje met klasgenoten van zijn eigen niveau.
De opdrachten zijn onderzoekend van aard en worden per niveau gedifferentieerd aangeboden. Ondergemiddelde leerlingen krijgen andere inhoud, andere type taken en andere ondersteuning dan gemiddelde leerlingen en bovengemiddelde leerlingen, en gemiddelde weer andere dan bovengemiddelde.
Na het onderzoek in de homogene groep, komen de leerlingen weer bij elkaar in hun oorspronkelijke, heterogene groepje om hun vergaarde kennis uit te wisselen. Het idee hierachter is dat elke leerling een expert is, los van zijn cognitieve niveau. De expertise van elk individueel kind is nodig om samen het huis op de maan te kunnen maken.
Onderzocht werd of deze manier van leren de leerresultaten en de domeinkennis over het eigen deelonderwerp verbeterde. Ook werd nagegaan of de leerlingen meer interesse kregen in wetenschap en techniek.
Aan de studie deden ruim 2400 leerlingen mee. Ze werden in twee groepen verdeeld. Een groep werkte met BE COOL, de controlegroep werkte via een traditionele manier aan de opdracht. De leerlingen die met BE COOL hadden gewerkt, leerden even veel als de leerlingen uit de controlegroep. Dat gold voor leerlingen van elk niveau. Ook was er geen verschil in opvatting over wetenschap en techniek tussen de bovengemiddelde, de gemiddelde en de ondergemiddelde leerlingen.
De meerwaarde van BE COOL is volgens de onderzoekers dat hoogbegaafde leerlingen dankzij deze methode leren samenwerken met klasgenootjes van andere cognitieve niveaus en les krijgen binnen de sociale context van hun eigen klas.

Publicaties

 • Eysink, T. & Van Dijk, A. (2016). BE COOL! Het beste van twee samenwerkingswerelden. Cascade, juli 2016, 36-38.
 • Van Dijk, A.M., Eysink, T.H.S., & De Jong, T. (in preparation for resubmission). Supporting cooperative dialogue in heterogeneous groups.
 • Van Dijk, A.M., Eysink, T.H.S., & De Jong, T. (in preparation). Differentiating the jigsaw method: Comparing jigsaw to individual learning.
  Eysink, T.H.S., Van Dijk, A.M., & De Jong, T. (in preparation). BE COOL!: a digital learning environment to challenge and socially include gifted learners.
 • Van Dijk, A.M., Egberink, A., & Eysink, T.H.S. (in preparation). Supporting inquiry by observational videos.
 • Van Dijk, A.M., Eysink, T.H.S., & de Jong, T. (2016). Ability-related differences in performance of an inquiry task: The added value of prompts. Learning and Individual Differences, 47, 145-155. doi:10.1016/j.lindif.2016.01.008
 • Van Dijk, A.M. & Eysink, T.H.S. (2016). Samen leren overleven op de maan. Didactief, 46, 45.
 • Van Dijk, A. & Eysink, T. (2016). Be Dalton, BE COOL! Onderzoek naar samenwerken tussen leerlingen met verschillende competentieniveaus. DaltonVisie, 4, 24-25.
 • Van Dijk, A.M. & Eysink, T.H.S. BE COOL! project (2016). BE COOL! Bevorderen van Excellentie door Coöperatief Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Eindrapportage OnderwijsBewijs.
 • Van Dijk, A.M. & Eysink, T.H.S. (2014). Excelleren doe je niet alleen. Talent, 16, 10-13.
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.