Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Effecten van het programma ‘Kinderen en hun morele talenten’ op de ontwikkeling van burgerschap – OnderwijsBewijs

Titel
Effecten van het programma ‘Kinderen en hun morele talenten’ op de ontwikkeling van burgerschap
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Maatschappelijke context van het onderwijs, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
CED Groep
Naam projectleider
K. van Voorst van Beest
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-1-2011 t/m 30-6-2016
Programma
Projectnummer
ODB10042

Kinderen en hun morele talenten (KMT) is een programma van de CED-groep voor de ontwikkeling van waarden, normen en burgerschap voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. KMT leert kinderen deze waarden en normen niet aan, maar laat hen zelf ontdekken hoe ze morele keuzes kunnen maken. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van KMT op de burgerschapsoriëntaties, burgerschapskennis en de morele ontwikkeling van kinderen in groep 7 en 8. Onder burgerschapsoriëntaties vallen maatschappelijke interesse, pro-sociale vaardigheden, kritische reflectie en assertiviteit. Bij burgerschapskennis gaat het om kennis over democratische principes van de samenleving, de organisatie van de samenleving en de geldende normen.

KMT heeft een klein effect op burgerschapsoriëntaties in groep 7. Het heeft namelijk een positieve invloed op de assertiviteit van meisjes. Dit resultaat was in groep 8 weer verdwenen. KMT bleek geen effect te hebben op burgerschapskennis of op de morele ontwikkeling van leerlingen.

Het pedagogisch klimaat in de klas bleek van invloed op het effect van KMT in groep 7. Wanneer leerlingen minder positief waren over het pedagogisch beleid in de klas, kwam het programma hun assertiviteit ten goede. Bij leerlingen die positief waren over het pedagogisch klimaat had KMT een negatief effect op de pro-sociale vaardigheden, zoals hulpvaardigheid. Ook deze effecten werden in groep 8 niet teruggevonden.

Publicaties

  • Voorst van Beest, K. van (2016). Effecten van het programma ‘Kinderen en hun morele talenten’ (methode xyz) op burgerschapscompetenties en burgerschapsgedrag. Eindrapportage Onderwijs Bewijs. Heggeler, M. ten, & Ouden, M. den (2015). Hoe staat het ervoor met mijn burgerschapsonderwijs? Basisschool Management, 03, 22-24.
  • Mouissie-Pot, L., Voorst van Beest, K. van, & Ouden, M. den (2015). Toolkit Burgerschapseducatie. Doen wat werkt!
  • Ouden, M. den (2014). Voorbeeld van een schooleindrapportage van een deelnemende school (geanonimiseerd).
  • Mouissie-Pot, L., Voorst van Beest, K. van, & Ouden, M. den (2014). Structureel werken aan goed gedrag. JSW, 8 april, 32-35.
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.