Naar een lerend bestel in het mbo

Projectnummer
Position papers mbo
Titel
Naar een lerend bestel in het mbo: over enkele institutionele voorwaarden van onderwijskwaliteit
Programma
Position papers mbo
Organisatie
NRO
Looptijd
01-06-2016 t/m 01-12-2017
Onderwijssector
mbo
Thema
Beleid en bestel, Onderwijs en arbeidsmarkt
Status
Afgerond

Position papers ten behoeve van het mbo: naar een lerend bestel in het mbo

In het mbo is de basiskwaliteit bij steeds meer instellingen en opleidingen op orde. Er komen nu nieuwe uitdagingen op het mbo af. Denk bijvoorbeeld aan de gelijktijdige herziening van het vo-curriculum en de introductie van de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo, de robotisering, een in sommige sectoren polariserende arbeidsmarkt, maar ook een meer regionale aanpak om zo sneller in te kunnen spelen op de behoefte van de (regionale) arbeidsmarkt. De vraag is nu welke elementen ervoor zorgen dat de instellingen tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen goede kwaliteit kunnen (blijven) leveren.

Om een antwoord op deze vraag te krijgen is aan een aantal deskundigen gevraagd om een essay te schrijven. In de essays wordt ingegaan op relevante literatuur, een doorkijk gegeven naar de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren en een aantal aandachtspunten aangegeven voor toekomstig beleid. De essays zijn gebundeld en voorzien van een inleiding en slotoverwegingen door Marc van der Meer.

De schrijvers zijn Ellen Klatter, Marcel van der Klink, Jeroen Onstenk, Marc van der Meer, Loek Nieuwenhuis, Renée van Schoonhoven en Anneke Westerhuis.

Bekijk de volledige bundel 'Naar een lerend bestel in het mbo: over enkele institutionele voorwaarden van onderwijskwaliteit'.

Een hardcopy versie kan opgevraagd worden via info@nro.nl.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Marc van der Meer (red.)
Tilburg University

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.