Meer informatie over de projectendatabase onderwijsonderzoek

De Projectendatabase onderwijsonderzoek is een verzameling van onderwijs-onderzoeksprojecten van de Algemene Rekenkamer, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en projecten gesubsidieerd door het NRO. Ook de projecten van Onderwijs Bewijs zijn sinds december 2014 opgenomen in deze database.

Voor de projecten gesubsidieerd door het NRO betreffen het de volgende onderzoeksprojecten:

  • projecten voor fundamenteel onderwijsonderzoek sinds 2006;
  • projecten voor praktijkgericht onderwijsonderzoek;
  • projecten voor beleidsgericht onderwijsonderzoek;
  • projecten voor doorsnijdend onderwijsonderzoek.

Ook projecten van Onderwijs Bewijs zijn sinds december 2014 opgenomen in deze database.