Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het beleidsgerichte onderwijsonderzoek bij het NRO.

Doel van het programma
Onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijs-onderzoek.

Beleidsgericht onderzoek resulteert meestal niet in een concreet advies, maar in algemene aanbevelingen voor beleid, voor de onderwijspraktijk en voor (vervolg)onderzoek. In de uitwerking hecht het NRO eraan dat niet alleen aandacht wordt gegeven aan mogelijke richtingen van beleid; die kunnen vaak als bekend worden verondersteld. De vraag is meer hoe beleid daadwerkelijk gestalte krijgt. Met welke (innovatie)mechanismen moet rekening worden gehouden? Wat is uiteindelijk het resultaat van geïmplementeerde beleidsmaatregelen? Om dit te bereiken wordt er tijdens het project overlegd met drie partijen (onderzoekers, beleidsmakers en de programmaraad), beginnend met een startgesprek. Het onderhouden van contact over het project tussen onderzoekers en beleidsmakers gedurende project is van belang om ervoor te zorgen dat uitkomsten van het onderzoek relevant zijn op het moment dat de (laatste) resultaten verschijnen.

Thema’s 2020
In deze subsidieronde kunnen aanvragen ingediend gaan worden binnen de volgende vier thema’s:

 • Regionale sturing in het onderwijs;
 • Gedragseffecten door prikkels vanuit onderwijsbeleid;
 • Brede benadering van onderwijskwaliteit;
 • Duurzame implementatie van technologie in het onderwijs.

Naar verwachting zal in december 2019 de call for proposals worden gepubliceerd.

Thema’s 2018
Voor deze subsidieronde konden aanvragen worden ingediend binnen de volgende drie thema’s:

 • Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
 • Onderwijs en levensloop
 • De socialiserende functie van het onderwijs

Thema’s 2016
De twee thema’s uit de tweede ronde zijn gebaseerd op het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019:

 • Onderwijs en levensloop
 • Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

Thema’s 2014
In deze eerste subsidieronde konden uitsluitend aanvragen worden ingediend voor onderwerpen en vraagstukken binnen de volgende vier thema’s:

 • Aansturing en bestel;
 • Kwaliteit en kwantiteit van docenten: het organisatieperspectief;
 • Overgangen en aansluitingen;
 • Vakmanschap in onderwijs is onderwijs- en arbeidsmarktperspectief

Deze thema’s stonden beschreven in het voormalig ‘Onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014-2016’.

Budget
Het budget voor dit onderzoeksprogramma is afkomstig van de NRO-Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO). Voor de ronde van 2020 is in totaal € 1.800.000 beschikbaar. Per project komt dat neer op € 450.000. Voor de rondes van 2016 en 2018 was hetzelfde budget beschikbaar.
Voor de eerste ronde in 2014 was in totaal € 1.600.000 beschikbaar.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Pia Hindriks
probo@nro.nl
tel. 070 349 40 56

Rosanne Zwart
probo@nro.nl
tel. 070 3494024