Praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs.

Doel van het programma
Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor onderzoek binnen beroepsonderwijs. Dit programma moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

Eerdere subsidierondes binnen het programma praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs

In deze ronde konden aanvragen worden ingediend op drie thema’s:

 • De overgang van studenten van het mbo naar het hbo.
  Dit onderzoek moet de overgangen van studenten optimaliseren.
 • Teams en onderwijskwaliteit in het mbo.
  Onderzoek naar verschillende HRM-praktijken en hun onderlinge samenhang binnen scholen en onderwijsteams. Het doel is om aan het licht te brengen welke factoren onderwijsteams beïnvloeden, en hoe deze de onderwijskwaliteit in het mbo beïnvloeden.
 • De onderzoekende houding van docenten in het mbo.
  Dit onderzoek is gericht op interventies om ‘een onderzoekende houding’ te stimuleren bij mbo-docenten en de impact en verduurzaming daarvan.

Budget
Het budget voor ronde 1 bedroeg € 1.500.000 (per project maximaal € 500.000) en was afkomstig  van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In deze ronde konden aanvragen worden ingediend op vijf thema’s. In verschillende sessies zijn er thema’s en kennisvragen vastgesteld voor de programmering van de tweede ronde binnen het onderzoeksprogramma Beroepsonderwijs. Aan de sessies namen beleidsadviseurs van de MBO-Raad, professionals uit mbo-instellingen en onderzoekers met ervaring in het mbo-veld deel. Vier thema’s zijn daarbij nieuw gekozen. Het thema ‘onderzoekende houding van docenten in het mbo’ is vanuit de eerste opnieuw in het programma opgenomen:

 1. onderwijs op maat
 2. dynamische arbeidsmarkt
 3. verbinding in de beroepsonderwijskolom
 4. professionele schoolorganisaties
 5. onderzoekende houding van docenten in het mbo

Budget
Het budget voor deze tweede ronde bedroeg € 3.700.000 (per project maximaal € 400.000,-; voor het project binnen het thema ‘onderzoekende houding’ € 500.000,-) voor meerdere driejarige projecten en is afkomstig  van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Call for proposals

In de derde subsidieronde konden onderwijsprofessionals en onderzoekers projectvoorstellen indienen. Aanvragen waren mogelijk binnen één van de volgende vier thema’s:

 • onderwijs op maat
 • dynamische arbeidsmarkt
 • verbinding in de beroepsonderwijskolom
 • professionele schoolorganisaties

In de call for proposals op de NWO-financieringspagina vindt u de perspectieven waarmee de aanvrager rekening diende te houden.

Budget
Het totale budget bedroeg € 3.760.000 voor meerdere driejarige projecten. Dit budget is verdeeld over de startaanvraag (€ 20.000 per project) en het uitgewerkte onderzoeksvoorstel (€ 450.000 per project).

Meer informatie

Toegekende projecten
Inmiddels is in drie verschillende rondes subsidie toegekend. In juni 2019 werd voor de derde ronde subsidie toegekend aan 8 projecten. In mei 2017 werd binnen de tweede ronde subsidie aan 9 onderzoeken toegekend en in juli 2015 werd binnen de eerste ronde subsidie aan 2 onderzoeken toegekend. Hieronder een lijst van de gehonoreerde projecten. Deze zijn tevens te vinden in de NRO-projectendatabase:

Bijeenkomsten
N.v.t.

Contactpersoon
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 0941