Comeniusprogramma

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het innovatieprogramma Comeniusprogramma.

Doel van het programma
Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Johannes Amos Comenius (1592-1670) was een 17e-eeuwse pedagoog en onderwijsvernieuwer. Hij wordt wel de grondlegger van het moderne onderwijs genoemd. In zijn zoektocht naar goed onderwijs combineerde hij onderwijsonderzoek met het ontwikkelen en in de praktijk brengen van vernieuwende onderwijsmethoden.

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het programma biedt beurzen aan Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden niet op basis van kwaliteit als docent en onderwijsleider, maar op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs.

ComeniusNetwerk

Alle ontvangers van een Comeniusbeurs vormen tezamen een netwerk, waarin uitwisseling en verspreiding van kennis over onderwijsinnovatie centraal staat. De KNAW faciliteert dit netwerk van innovatieve en excellente onderwijsprofessionals. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen. Leden van de ComeniusNetwerk zijn ook lid van de DocentenKamer, die enkele malen per jaar overlegt met de minister van OCW.
» bekijk de leden van het ComeniusNetwerk

Calls for proposals

De calls for proposals van het Comeniusprogramma 2021 staan online. De calls, deadlines en bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina’s:

Meer informatie

Het hoger onderwijs vernieuwt in deze bijzondere tijden sneller dan ooit. Ben je geïnspireerd geraakt om jouw innovatie verder uit te werken en verdient deze een landelijk podium? Het Comeniusprogramma is er voor campus- én afstandsonderwijs. Met een Comeniusbeurs kunnen onderwijsprofessionals innovatieprojecten uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van het hoger onderwijs.

Thema’s 2021:

Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:

 • De eerste honderd dagen van de student
 • Werken aan maatschappelijke vraagstukken
 • Succesvol afstuderen
 • Vrije thema – de gehele breedte van Houdbaar voor de toekomst

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Calls for proposals

De calls for proposals van het Comeniusprogramma 2021 staan online. De calls, deadlines en bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina’s:

Heeft u vragen over het indienen van een voorstel voor het Comeniusprogramma en bent u op zoek naar een contactpersoon binnen uw eigen instelling? Download het overzicht van alle ons bekende contactpersonen:

Bijeenkomsten

Het NRO organiseerde in juni 2020 verschillende online voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma.

» Meer informatie en aanmelden

Voor deze ronde konden onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Binnen het Comeniusprogramma konden in 2020 drie soorten beurzen worden toegekend. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

Thema’s 2020
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:

 • Inclusief onderwijs
 • Bilding/Identiteitsovrming
 • Verbinding met de samenleving
 • Vrije thema – de gehele breedte van De waarde(n) van weten.

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Comeniusprogramma 2020 – tredes en budget

 • Teaching Fellows | € 50.000 voor een project met een looptijd van 12 tot 18 maanden. Onderwijsinnovatie in één vak, cursus of leerlijn | 40 toekenningen
 • Senior Fellows | € 100.000 voor een project met een looptijd van 24 tot 30 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling | 20 toekenningen
 • Leadership Fellows | € 500.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in meerdere samenwerkende faculteiten, een gehele instelling of in samenwerkende faculteiten van verschillende instellingen

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Meer informatie
De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina’s:

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Op verschillende data in juni en juli 2019 organiseerde het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor docenten in het hoger onderwijs die overwegen een aanvraag in te dienen voor de Comeniusbeurzen van 2020. Naast algemene informatie over de opzet van het Comeniusprogramma, de drie beurzen en de indienings- en beoordelingsprocedures, kregen de deelnemers ook een voorproefje van de schrijfsessies die in augustus en september op verschillende locaties in Nederland plaatsvonden. Deze schrijfsessies boden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag.

Voor deze ronde kunnen onderwijsprofessionals werkzaam aan bekostigde hoger onderwijs instellingen in Nederland financiering aanvragen voor onderwijsinnovatieprojecten. Voor de ronde 2019 is in totaal € 5,8 miljoen beschikbaar voor 70 projecten.

Comeniusprogramma 2019 – tredes en budget

 • Teaching Fellows | € 50.000 voor een project met een looptijd van 12 tot 18 maanden. Onderwijsinnovatie in één vak, cursus of leerlijn | 42 toekenningen
 • Senior Fellows | € 100.000 voor een project met een looptijd van 24 tot 30 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling | Maximaal éen aanvraag per faculteit | 22 toekenningen
 • Leadership Fellows | € 250.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in meerdere samenwerkende faculteiten, een gehele instelling of in samenwerkende faculteiten van verschillende instellingen | Maximaal één aanvraag per instelling | 6 toekenningen.

Thema’s 2019
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:

 • International Classroom
 • Slimmer en beter leren met ICT
 • Studentenwelzijn
 • Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Op 8 juni werd een voorlichtingsdag georganiseerd. De powerpointpresentatie van deze middag is voor iedereen beschikbaar en kunt u hier downloaden.

Voor deze ronde konden onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Binnen het Comeniusprogramma konden in 2018 drie soorten beurzen worden toegekend. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

Thema’s 2018
Teaching Fellows en Senior Fellows dienden een aanvraag in binnen één van de volgende categorieën:

De projecten van de Leadership Fellows dienden aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Budget

 • voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel, Teaching Fellows (€ 50.000)
 • voor innovatie binnen een gehele opleiding, Senior Fellows (€ 100.000)
 • voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling, Leadership Fellows (€ 250.000)

Meer informatie

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Voor deze ronde konden onderwijsprofessionals met ten minste twee jaar onderwijservaring aan hogescholen en universiteiten een aanvraag indienen voor een Teaching Fellow-beurs. Met de beurs konden zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track).

In 2017 kwamen initiatieven in aanmerking die aansloten bij het thema Gelijke kansen in het (hoger) onderwijs voor studenten met diverse sociaal-economische en etnische achtergronden.

 • De deadline voor het indienen van een intentieverklaring was 7 oktober 2016, 14:00 uur.
 • De deadline voor het indienen van een aanvraag was 1 november 2016, 14:00 uur.

Budget
Het budget voor ronde 1 (2017) bedroeg € 500.000 en was afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie

Toegekende projecten
Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start in 2017

Bijeenkomsten
6 maart 2017 was er een feestelijke uitreiking van de eerste tien Comenius Teaching Fellow-beurzen door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het plenaire middagprogramma stelden de projectleiders zich voor en hebben ze meer inzicht gegeven in hun projecten.

» Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start
» Bekijk de speech van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersoon
Judith Huisman
comenius@nro.nl
tel. 070 344 09 28

Beoordelingscommissies 2019

Thema 1 – International classroom

Voorzitter
Dr. Isabel Hoving

Commissieleden

 • Prof. dr. Jos Beelen, De Haagse Hogeschool
 • Adinda van Galen MSc, Nuffic
 • Marjolein Hassink MSc, Breda University of Applied Sciences
 • Walter Jansen MA, Maastricht University
 • Axel Meeuwissen, Technische Universiteit Delft
 • Dr. Arjen Mulder, Erasmus University
 • Isa Vroom, Wageningen University & Research 

Thema 2 – Slimmer en beter leren met ICT

Voorzitter
Dr. Desirée Joosten-ten Brinke

Commissieleden

 • Dr. Ellen Bastiaens-Krabbe, Maastricht University
 • Dr. Ellen van den Berg, Saxion
 • Lars Blom, Fontys
 • Dr. Bas Giesbers, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Pim van Helvoirt, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Nynke de Jong, Maastricht University
 • Dr. Peter de Jong, LUMC
 • Kim Jooss, University of Twente
 • Prof. dr. Chris Kleijn, TU Delft
 • Dr. Marjolein Kool, Hogeschool Utrecht
 • Egbert Neels, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Guido Ongena, Hogeschool Utrecht
 • Monique Snijder, Universiteit Leiden
 • Dr. Klaasjan Visscher, University of Twente
 • Anne Voskamp, Universiteit van Amsterdam
 • Farshida Zafar, Erasmus Universiteit Rotterdam

Thema 3 – Aandacht voor studentenwelzijn

De commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Dr. Isabel Hoving

Commissieleden

 • Dr. Janna Fortuin, Universiteit van Amsterdam
 • Jessica Oudenampsen, Radboud Universiteit
 • Haza Rahim MSc, Universiteit Utrecht
 • Jeanette van Rees MSc, Universiteit Utrecht
 • Roxanne Rookmaker, Hogeschool InHolland
 • Aline Tuls, Universiteit Utrecht
 • Dr. Erik Jan de Wilde, NJI

Thema 4 – wo

Voorzitter
Prof. dr. Wilfried Admiraal

Commissieleden

 • Dr. Marjon Fokkens-Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Kevin Haines, Rijksuniversiteit Groningen
 • Heleen Hanssens MSc, Hogeschool Utrecht
 • Nelleke de Jong MSc, Hanzehogeschool Groningen
 • Dr. Astrid Kramer, Tilburg University
 • Rachel Kuijlenburg, Haagse Hogeschool
 • Dr. Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht
 • Paul Postmes, M.B.A, Hogeschool Utrecht
 • Dr. Karen Stegers-Jager, Erasmus Universiteit Rotterdam

Thema 5 – hbo

Voorzitter
Prof. dr. Wilfried Admiraal

Commissieleden

 • Jana Finke, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Marjan Govaerts, Maastricht University
 • Els Grijmans MSc, Hogeschool Leiden
 • Coen Kleinegris, Leiden University College (afwezig)
 • Dr. Christel Lutz, Universiteit Utrecht
 • Tim van Oort, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Floor van Rosse, Erasmus MC

Thema 1 – International Classroom

Voorzitter
Dr. Isabel Hoving, Universiteit Leiden

Leden

 • Dr. Fer Boei,Hogeschool Windesheim
 • Prof. dr. Nico Bos, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dhr. Geert van den Brink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Marijke Christiansson, Hogeschool Utrecht
 • Stijntje Dijk, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Rana Kuseyri, Universiteit Leiden
 • Dr. Marieke Meeuwisse, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Albertine Zanting, Maastricht University

Thema 2 – Slimmer en beter leren met ICT

Voorzitter
Prof. dr. Jan van Tartwijk, Universiteit Utrecht

Leden

 • Dr. Ilja Boor, Universiteit van Amsterdam
 • Merel Crezee, Vrije Universiteit
 • Dr. Carla Haelermans, Maastricht University
 • Janina van Hees, SURF
 • Dr. Jeroen Janssen, Universiteit Utrecht
 • Sjoerd Rongen, Fontys
 • Dr. Peter van Rosmalen, Maastricht University
 • Prof. dr. Elvin Savelsbergh, Hogeschool Utrecht
 • Drs. Jasper van Winden, Universiteit Utrecht

Thema 3 – Aandacht voor studentenwelzijn

Voorzitter
Prof. dr. Jan van Tartwijk, Universiteit Utrecht

Leden

 • Benjamin Boerebach M.D., Academisch Medisch Centrum – Universiteit van Amsterdam
 • Mirjam Bok, Universiteit Utrecht
 • Floris Boudens, Universiteit Utrecht
 • Louise van Broekhoven, InHolland
 • Dr. Carin de Brouwer, Fontys
 • Dr. Claudia van der Heijde, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Tessa Leesen, Tilburg University
 • Alderik Oosthoek, Universiteit van Amsterdam

Thema 4 – De Waarde(n) van Weten

Voorzitter hbo
Prof. dr. Hanny Elzinga, Rijksuniversiteit Groningen

Voorzitter wo
Prof. dr. Teun Dekker, Maastricht University

Leden

 • Wouter Aalbrecht, InHolland
 • Dr. ir. Ria Dolfing, Rijksuniversiteit Groningen
 • Olivier Fajgenblat, Universiteit Leiden
 • Dr. Meindert Flikkema, Vrije Universiteit
 • Dr. Gerry Geitz, Stenden
 • Dr. Hanno van Keulen, Hogeschool Windesheim
 • Dr. Josephine Lappia, NHTV Breda
 • Hanke Leeuw, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Jasper van Lemel, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Jascha de Nooijer, Maastricht University
 • Dr. Sebastiaan Steenman, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Rob van der Vaart, Universiteit Utrecht
 • Dr. Etienne Verheijck, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Peter Verkoeijen, Avans
 • Robin Wisse, UCL

Technisch voorzitter
Prof. dr. Jos Beishuizen Em.

Commissieleden

 • Prof. dr. Perry den Brok
 • Rhea van der Dong (student-lid)
 • Prof. dr. Lies Korevaar
 • Jan Willem Meinsma
 • Dr. Susana Menéndez
 • Sies Overbeek (student-lid)
 • Prof. dr. Marcus Specht
 • Dr. Frans van Vught
 • Hans de Wit
 • Jacqueline van Zoggel
 • Prof. dr. Bert van der Zwaan

Beoordelingscommissies 2018

Comenius programma Teaching Fellow – commissie thema 1 – Gelijke Kansen

Voorzitter
Prof. dr. Jos Beishuizen Em., Vrije Universiteit

Commissieleden

 • Dr. Fer Boei, Hogeschool Windesheim
 • Hester Brauer MSc, De Haagse Hogeschool
 • Rick Burggraaf, Saxion
 • Tim van Dijke BA, Universiteit Leiden
 • Dr. Ilse Laurijssen, Vrije Universiteit Brussel
 • Dr. Maaike Muntinga, VU Medisch Centrum
 • Drs. Ismintha Waldring, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Marlies Welbie MSc, Hogeschool Utrecht

Comenius programma Teaching Fellow – commissie thema 2 – Gepersonaliseerd onderwijs

Voorzitter
Prof. dr. Jos Beishuizen Em., Vrije Universiteit

Commissieleden

 • Bas Agricola MSc, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & Universiteit Utrecht
 • Dr. Ellen Bastiaens, Maastricht University
 • Daphne de Bruin, Wageningen University & Research
 • Dr. Michael Capalbo, Maastricht University
 • Marjolein Hassink MA, NHTV Breda
 • Wouter Hustinx MA, PXL Hogeschool Hasselt
 • Nelleke de Jong MSc, Hanze Hogeschool
 • Rachel Kuijlenburg MOC, De Haagse Hogeschool
 • Dr. Manon Kluijtmans, UMC Utrecht
 • Fady Mikhail, De Haagse Hogeschool
 • Dr. Harold van Rijen, UMC Utrecht
 • Drs. Alice van de Vooren, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dr. Leoniek Wijngaards, Universiteit Utrecht

Comenius programma Teaching Fellow – commissie thema 3 – Hoger Onderwijs in verbinding met de samenleving

Voorzitter
Prof. dr. Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden

Commissieleden

 • Prof. dr. Jan van den Akker, Curriculum Research
 • Dr. Simone Boogaarts, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Sameha Bouhalhoul MA, Hogeschool van Amsterdam
 • Dr. Ir. Katharina Gugerell, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Mirjam de Haart, Universiteit van Amsterdam en AMC
 • Dr. Anya Luscombe, University College Roosevelt (UU)
 • Prof. dr. Lucas Meijs, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Jasper van Lemel, Radboud Universiteit
 • Dr. Derk-Jan Nijman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Soemitro Poerbodipoero MSc, Hogeschool van Amsterdam
 • Anne Slutter, Saxion

Comenius programma Teaching Fellow – commissie thema 4 – Vrije thema

Voorzitter
Prof. dr. Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden

Commissieleden

 • Prof. dr. Jan Aarts, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Nico Bos, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Marjan Govaerts, Maastricht University
 • Nadia Greven, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Richard Kempen BA, Universiteit Utrecht
 • Dr. Hanno van Keulen, Hogeschool Windesheim
 • Dr. Mieke Lopes Cardozo, Universiteit van Amsterdam
 • Anna van Luijn MSc, Vrije Universiteit
 • Wouter Smets MA, Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
 • Geert Speltincx MA, Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
 • Sebastiaan Steenman MSc, Universiteit Utrecht
 • Janneke Waelen MSc, Marnix Academie

Comenius programma Senior Fellow – commissie thema’s Gelijke kansen & Gepersonaliseerd onderwijs

Voorzitter
Prof. dr. A.F.M. (Loek) Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Commissieleden

 • Dr. D.M.E. (Didi) Griffioen, Hogeschool van Amsterdam
 • Drs. N. (Nursel) Akdeniz, Saxion
 • H. (Hesam) Kamkar, Hogeschool van Amsterdam
 • Dr. K.J.P. (Karin) Truijen, Saxion
 • Dr. F.W. (Frans) Jacobs, Haagse Hogeschool
 • A.B. (Aaron Boy) Rolloos, Windesheim
 • Dr. L.L. (Johan) Vanderhoeven, JLVCONSULT
 • Dr. M. (Marieke) Meeuwisse, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dr. R.P. (Rick) Wolff, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Y. (Youssef) Assad, Universiteit Utrecht
 • Dr. J.J.H.M. (Jeroen) Janssen, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. M. (Marco) Kalz, Open Universiteit
 • Drs. J.C.M. (Jan) Haarhuis, Universiteit Utrecht
 • Ir. F.M.J.W. (Frank) van den Berg, Universiteit Twente
 • J. (Joop) Moolhuijsen, Vrije Universiteit Amsterdam

Comenius programma Senior Fellow – commissie thema 3 – Hoger onderwijs in verbinding met de samenleving

Voorzitter
Prof. dr. J.W.F. (Jan) van Tartwijk, Universiteit Utrecht

Commissieleden

 • Prof. Dr. S.F. (Sanne) Akkerman, Universiteit Leiden
 • Dr. A. (Arthur) Bakker, Universiteit Utrecht
 • Dr. Benjamin Boerebach, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Dr. T  (Teun) Dekker, Universiteit Maastricht
 • Prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga, Rijksuniversiteit Groningen
 • Drs. N. (Nienke) Fabries, Hogeschool Rotterdam
 • (Jurrien) Loosveld, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dr. C.I. (Christel) Lutz, Universiteit Utrecht
 • (Janique) Scharenborg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Dr. E. (Ellen) Sjoer, Haagse Hogeschool
 • A.W.C. (Arjen) van Susteren MSc., Hogeschool Rotterdam
 • Dr. A. (Ann) Wilson, Universiteit Leiden

Comenius programma Senior Fellow – commissie thema 4 – Vrije thema

Voorzitter
Prof. dr. J.W.F. (Jan) van Tartwijk, Universiteit Utrecht

Commissieleden

 • (Charley) Boerman, Universiteit Maastricht
 • Drs. J.M. (Mirjam) Bok, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. M. (Michael) Burke, Universiteit Utrecht
 • (Bas) Diphoorn, Hogeschool Zuyd
 • Dr. A.E. (Astrid) Kramer, Universiteit Tilburg
 • Dr. J.H. (Josephine) Lappia, NHTV Breda
 • Dr. H. (Hanke) Leeuw, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Dr. K. (Kariene) Mittendorff, Saxion
 • Dr. R.M. (Roeland) van der Rijst, Universiteit Leiden
 • Dr. Ir. F. E. H. M. (Frido) Smulders, Technische Universiteit Delft
 • Dr. P.S. (Pieternel) Verhoeven, Onderzoeksconsultant
 • drs. J. (Jasper) van Winden, Universiteit Utrecht

Voorzitter (HBO & WO)
Prof. dr. J. J. (Jos) Beishuizen (technisch voorzitter)

Commissieleden

 • Prof. dr. S. E. (Simone) Buitendijk
 • Prof. dr. H. (Ed) Brinksma
 • Prof. dr. J.H.M.J. (Hans) van Hout
 • Prof. dr. J.D.H.M. (Jan) Vermunt
 • Dr. I (Ineke) van Halsema
 • Prof. dr. B. (Barbara) Oomen
 • Drs. P.M.M. (Paul) Rullmann
 • Prof. dr. J.C. (Jef) Verhoeven
 • (Peter) van Achteren LLB (student-lid)
 • (Fleur) van Gils (student-lid)

Beoordelingscommissie 2017

Inhoudelijk voorzitter
Prof. dr. J.J. (Jos) Beishuizen – Vrije Universiteit Amsterdam

Leden
Dr. T. (Thieu) Besselink – The Learning Lab
J.Y. (Jan-Yme) de Boer BSc – Technische Universiteit Eindhoven
C. (Charley) Boerman BA – Universiteit Maastricht
Dr. H. (Hanke) Dekker – Universitair Medisch Centrum Groningen
D.J. (Jacob) Eikelboom – Hogeschool van Amsterdam
M.O. (Mitchell) Esajas MSc – Universiteit van Amsterdam
E.M. (Lisa) Gommer MSc – Universiteit van Twente
Dr. I. (Isabel) Hoving – Universiteit van Leiden
Dr. ir. A. (Alexandru) Iosup – Technische Universiteit van Delft
Dr. F.P.C.M. (Frank) de Jong – Aeres University of Applied Sciences
H. (Hesam) Kamkar – Hogeschool van Amsterdam
Dr. J.H. (Josephine) Lappia – NHTV Breda University of Applied Sciences
Dr. C.I. (Christel) Lutz – Universiteit Utrecht
Dr. M. (Marieke) Meeuwisse –  Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. A.J.W. (Anton) Scheurink – Rijksuniversiteit Groningen
Prof. drs. A.F.D. (Dolf) van Veen – Inholland Hogeschool
Dr. P.S. (Pieternel) Verhoeven – HZ University of Applied Sciences
I.E. (Ismintha) Waldring MSc – Vrije Universiteit Amsterdam
P. (Peter) van Achteren LLB – Netherlands Quality Agency B.V.
E. (Elaha) Asir MSc – Hogeschool Utrecht
Y. (Youssef) Azghari MA – Avans Hogeschool
Dr. F. (Fer) Boei – Hogeschool Windesheim
Drs. L. (Loes) Damhof – Hanzehogeschool
R. (Rachel) Kuijlenburg – De Haagse Hogeschool
Ir. M.T. (Marike) Lammers – Saxion
I. (Ilse) Laurijssen – Vrije Universiteit Brussel
L. (Loes) van Opheusden – Hanzehogeschool Groningen
Dr. K.J.P. (Karin) Truijen – Saxion
Dr. D.M.L. (Daniëlle) Verstegen – Universiteit Maastricht