Comeniusprogramma

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het innovatieprogramma Comeniusprogramma.

Doel van het programma
Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Johannes Amos Comenius (1592-1670) was een 17e-eeuwse pedagoog en onderwijsvernieuwer. Hij wordt wel de grondlegger van het moderne onderwijs genoemd. In zijn zoektocht naar goed onderwijs combineerde hij onderwijsonderzoek met het ontwikkelen en in de praktijk brengen van vernieuwende onderwijsmethoden.

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het programma biedt beurzen aan Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden niet op basis van kwaliteit als docent en onderwijsleider, maar op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs.

ComeniusNetwerk

Alle ontvangers van een Comeniusbeurs vormen tezamen een netwerk, waarin uitwisseling en verspreiding van kennis over onderwijsinnovatie centraal staat. De KNAW faciliteert dit netwerk van innovatieve en excellente onderwijsprofessionals. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen. Leden van de ComeniusNetwerk zijn ook lid van de DocentenKamer, die enkele malen per jaar overlegt met de minister van OCW.
» bekijk de leden van het ComeniusNetwerk

Meer informatie
Heeft u een vraag over het Comeniusprogramma? Bekijk de FAQ.

De nieuwe thema’s voor het Comeniusprogramma 2020 zijn bekend! Tijdens de uitreiking van de ISO Docent van het Jaar Verkiezing op 13 april heeft minister Ingrid van Engelshoven de thema’s verkondigd. Vanaf begin juni kunnen onderwijsprofessionals hun ideeën voor innovatieprojecten indienen. Met een beurs (Teaching Fellow, Senior Fellow, Leadership Fellow) kunnen zij onderwijsinnovaties doorvoeren die direct bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Zoals in de voorgaande edities zijn er voor de Teaching en Senior Fellow-beurzen drie thema’s vastgesteld, met een vierde vrije thema. De Leadership Fellow-projecten worden niet binnen een bepaald thema ingediend. Zij dienen een impuls te geven aan de onderwijsambities van de universiteit of hogeschool zoals geformuleerd in het strategisch (onderwijs)plan van de desbetreffende instelling.

Thema 1: Inclusief onderwijs. Binnen dit thema mogen projecten ingediend worden die het doel hebben iedere student zich thuis te laten voelen binnen zijn of haar onderwijsomgeving, ongeacht hun culturele of sociale-economische achtergrond.

Thema 2: Bildung / Identiteitsvorming. Dit thema behandelt projecten waarin de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de individuele student centraal staat. Hieronder vallen bijvoorbeeld projecten die een flexibel en gepersonaliseerd studietempo of curriculum mogelijk maken, zelfsturing van de student stimuleren of excellentietrajecten ontwikkelen.

Thema 3: Verbinding met de samenleving. Voor dit thema mogen projecten ingediend worden die de muren tussen onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsinstelling en maatschappij én tussen verschillende onderwijssectoren doorbreken.

Thema 4: Vrije thema – de gehele breedte van De waarde(n) van weten. Voor het vrije thema bij de Strategische Agenda wordt gezocht naar projecten die aansluiten bij de onderwerpen en ambities die genoemd worden in de Agenda. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat aanvragers vanuit hun ervaring in de onderwijspraktijk reflecteren op welke innovaties de grootste bijdrage aan het hoger onderwijs kunnen leveren.

Voor deze ronde kunnen onderwijsprofessionals werkzaam aan bekostigde hoger onderwijs instellingen in Nederland financiering aanvragen voor onderwijsinnovatieprojecten. Voor de ronde 2019 is in totaal €5,8 miljoen euro beschikbaar voor 70 projecten.

Comeniusprogramma 2019 – tredes en budget

 • Teaching Fellows | €50.000 voor een project met een looptijd van 12 tot 18 maanden. Onderwijsinnovatie in één vak, cursus of leerlijn | 42 toekenningen
 • Senior Fellows | €100.000 voor een project met een looptijd van 24 tot 30 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling | Maximaal éen aanvraag per faculteit; 22 toekenningen
 • Leadership Fellows | €250.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in meerdere samenwerkende faculteiten, een gehele instelling of in samenwerkende faculteiten van verschillende instellingen | Maximaal éen aanvraag per instelling – 6 toekenningen.

Thema’s 2019
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:

 • International Classroom
 • Slimmer en beter leren met ICT
 • Studentenwelzijn
 • Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Meer informatie
De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina’s:

Bijeenkomsten
Op 8 juni wordt een voorlichtingsdag georganiseerd. Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. De powerpointpresentatie van deze middag is voor iedereen beschikbaar en kunt u downloaden (opent in nieuw venster).

Voor deze ronde kunnen onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Binnen het Comeniusprogramma kunnen in 2018 drie soorten beurzen toegekend worden. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

Thema’s 2018
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende categorieën:

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Budget

 • voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel, Teaching Fellows (50.000 euro)
 • voor innovatie binnen een gehele opleiding, Senior Fellows (100.000 euro)
 • voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling, Leadership Fellows (250.000 euro)

Meer informatie

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Voor deze ronde konden onderwijsprofessionals met ten minste twee jaar onderwijservaring aan hogescholen en universiteiten een aanvraag indienen voor een Teaching Fellow-beurs. Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track).

In 2017 kwamen initiatieven in aanmerking die aansluiten bij het thema Gelijke kansen in het (hoger) onderwijs voor studenten met diverse sociaal-economische en etnische achtergronden.

 • De deadline voor het indienen van een intentieverklaring was 7 oktober 2016, 14:00 uur.
 • De deadline voor het indienen van een aanvraag was 1 november 2016, 14:00 uur.

Budget
Het budget voor ronde 1 (2017) bedroeg 500.000 euro en was afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie

Toegekende projecten
Alle toegekende projecten binnen het Comeniusprogramma vindt u in de NRO-projectendatabase:

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
6 maart 2017 was er een feestelijke uitreiking van de eerste tien Comenius Teaching Fellow-beurzen door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het plenaire middagprogramma stelden de projectleiders zich voor en hebben ze meer inzicht gegeven in hun projecten.

» Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start
» Bekijk de speech van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beoordelingscommissie 2017

Inhoudelijk voorzitter
Prof. dr. J.J. (Jos) Beishuizen – Vrije Universiteit Amsterdam

Leden
Dr. T. (Thieu) Besselink – The Learning Lab
J.Y. (Jan-Yme) de Boer BSc – Technische Universiteit Eindhoven
C. (Charley) Boerman BA – Universiteit Maastricht
Dr. H. (Hanke) Dekker – Universitair Medisch Centrum Groningen
D.J. (Jacob) Eikelboom – Hogeschool van Amsterdam
M.O. (Mitchell) Esajas MSc – Universiteit van Amsterdam
E.M. (Lisa) Gommer MSc – Universiteit van Twente
Dr. I. (Isabel) Hoving – Universiteit van Leiden
Dr. ir. A. (Alexandru) Iosup – Technische Universiteit van Delft
Dr. F.P.C.M. (Frank) de Jong – Aeres University of Applied Sciences
H. (Hesam) Kamkar – Hogeschool van Amsterdam
Dr. J.H. (Josephine) Lappia – NHTV Breda University of Applied Sciences
Dr. C.I. (Christel) Lutz – Universiteit Utrecht
Dr. M. (Marieke) Meeuwisse –  Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. A.J.W. (Anton) Scheurink – Rijksuniversiteit Groningen
Prof. drs. A.F.D. (Dolf) van Veen – Inholland Hogeschool
Dr. P.S. (Pieternel) Verhoeven – HZ University of Applied Sciences
I.E. (Ismintha) Waldring MSc – Vrije Universiteit Amsterdam
P. (Peter) van Achteren LLB – Netherlands Quality Agency B.V.
E. (Elaha) Asir MSc – Hogeschool Utrecht
Y. (Youssef) Azghari MA – Avans Hogeschool
Dr. F. (Fer) Boei – Hogeschool Windesheim
Drs. L. (Loes) Damhof – Hanzehogeschool
R. (Rachel) Kuijlenburg – De Haagse Hogeschool
Ir. M.T. (Marike) Lammers – Saxion
I. (Ilse) Laurijssen – Vrije Universiteit Brussel
L. (Loes) van Opheusden – Hanzehogeschool Groningen
Dr. K.J.P. (Karin) Truijen – Saxion
Dr. D.M.L. (Daniëlle) Verstegen – Universiteit Maastricht

Contactpersoon
Judith Huisman
comenius@nro.nl
tel. 070 344 09 28

Beoordelingscommissies 2018

Comenius programma Teaching Fellow – commissie thema 1 – Gelijke Kansen

Voorzitter
Prof. dr. Jos Beishuizen Em., Vrije Universiteit

Commissieleden

 • Dr. Fer Boei, Hogeschool Windesheim
 • Hester Brauer MSc, De Haagse Hogeschool
 • Rick Burggraaf, Saxion
 • Tim van Dijke BA, Universiteit Leiden
 • Dr. Ilse Laurijssen, Vrije Universiteit Brussel
 • Dr. Maaike Muntinga, VU Medisch Centrum
 • Drs. Ismintha Waldring, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Marlies Welbie MSc, Hogeschool Utrecht

Comenius programma Teaching Fellow – commissie thema 2 – Gepersonaliseerd onderwijs

Voorzitter
Prof. dr. Jos Beishuizen Em., Vrije Universiteit

Commissieleden

 • Bas Agricola MSc, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & Universiteit Utrecht
 • Dr. Ellen Bastiaens, Maastricht University
 • Daphne de Bruin, Wageningen University & Research
 • Dr. Michael Capalbo, Maastricht University
 • Marjolein Hassink MA, NHTV Breda
 • Wouter Hustinx MA, PXL Hogeschool Hasselt
 • Nelleke de Jong MSc, Hanze Hogeschool
 • Rachel Kuijlenburg MOC, De Haagse Hogeschool
 • Dr. Manon Kluijtmans, UMC Utrecht
 • Fady Mikhail, De Haagse Hogeschool
 • Dr. Harold van Rijen, UMC Utrecht
 • Drs. Alice van de Vooren, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dr. Leoniek Wijngaards, Universiteit Utrecht

Comenius programma Teaching Fellow – commissie thema 3 – Hoger Onderwijs in verbinding met de samenleving

Voorzitter
Prof. dr. Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden

Commissieleden

 • Prof. dr. Jan van den Akker, Curriculum Research
 • Dr. Simone Boogaarts, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Sameha Bouhalhoul MA, Hogeschool van Amsterdam
 • Dr. Ir. Katharina Gugerell, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Mirjam de Haart, Universiteit van Amsterdam en AMC
 • Dr. Anya Luscombe, University College Roosevelt (UU)
 • Prof. dr. Lucas Meijs, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Jasper van Lemel, Radboud Universiteit
 • Dr. Derk-Jan Nijman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Soemitro Poerbodipoero MSc, Hogeschool van Amsterdam
 • Anne Slutter, Saxion

Comenius programma Teaching Fellow – commissie thema 4 – Vrije thema

Voorzitter
Prof. dr. Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden

Commissieleden

 • Prof. dr. Jan Aarts, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Nico Bos, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Marjan Govaerts, Maastricht University
 • Nadia Greven, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Richard Kempen BA, Universiteit Utrecht
 • Dr. Hanno van Keulen, Hogeschool Windesheim
 • Dr. Mieke Lopes Cardozo, Universiteit van Amsterdam
 • Anna van Luijn MSc, Vrije Universiteit
 • Wouter Smets MA, Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
 • Geert Speltincx MA, Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
 • Sebastiaan Steenman MSc, Universiteit Utrecht
 • Janneke Waelen MSc, Marnix Academie

Comenius programma Senior Fellow – commissie thema’s Gelijke kansen & Gepersonaliseerd onderwijs

Voorzitter
Prof. dr. J.W.F. (Jan) van Tartwijk, Universiteit Utrecht

Commissieleden

 • Prof. Dr. S.F. (Sanne) Akkerman, Universiteit Leiden
 • Dr. A. (Arthur) Bakker, Universiteit Utrecht
 • Dr. Benjamin Boerebach, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Dr. T  (Teun) Dekker, Universiteit Maastricht
 • Prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga, Rijksuniversiteit Groningen
 • Drs. N. (Nienke) Fabries, Hogeschool Rotterdam
 • (Jurrien) Loosveld, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dr. C.I. (Christel) Lutz, Universiteit Utrecht
 • (Janique) Scharenborg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Dr. E. (Ellen) Sjoer, Haagse Hogeschool
 • A.W.C. (Arjen) van Susteren MSc., Hogeschool Rotterdam
 • Dr. A. (Ann) Wilson, Universiteit Leiden

Comenius programma Senior Fellow – commissie thema 3 – Hoger onderwijs in verbinding met de samenleving

Voorzitter
Prof. dr. J.W.F. (Jan) van Tartwijk, Universiteit Utrecht

Commissieleden

 • Prof. Dr. S.F. (Sanne) Akkerman, Universiteit Leiden
 • Dr. A. (Arthur) Bakker, Universiteit Utrecht
 • Dr. Benjamin Boerebach, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Dr. T  (Teun) Dekker, Universiteit Maastricht
 • Prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga, Rijksuniversiteit Groningen
 • Drs. N. (Nienke) Fabries, Hogeschool Rotterdam
 • (Jurrien) Loosveld, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dr. C.I. (Christel) Lutz, Universiteit Utrecht
 • (Janique) Scharenborg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Dr. E. (Ellen) Sjoer, Haagse Hogeschool
 • A.W.C. (Arjen) van Susteren MSc., Hogeschool Rotterdam
 • Dr. A. (Ann) Wilson, Universiteit Leiden

Comenius programma Senior Fellow – commissie thema 4 – Vrije thema

Voorzitter
Prof. dr. J.W.F. (Jan) van Tartwijk, Universiteit Utrecht

Commissieleden

 • (Charley) Boerman, Universiteit Maastricht
 • Drs. J.M. (Mirjam) Bok, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. M. (Michael) Burke, Universiteit Utrecht
 • (Bas) Diphoorn, Hogeschool Zuyd
 • Dr. A.E. (Astrid) Kramer, Universiteit Tilburg
 • Dr. J.H. (Josephine) Lappia, NHTV Breda
 • Dr. H. (Hanke) Leeuw, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Dr. K. (Kariene) Mittendorff, Saxion
 • Dr. R.M. (Roeland) van der Rijst, Universiteit Leiden
 • Dr. Ir. F. E. H. M. (Frido) Smulders, Technische Universiteit Delft
 • Dr. P.S. (Pieternel) Verhoeven, Onderzoeksconsultant
 • drs. J. (Jasper) van Winden, Universiteit Utrecht

Voorzitter (HBO & WO)
Prof. dr. J. J. (Jos) Beishuizen (technisch voorzitter)

Commissieleden

 • Prof. dr. S. E. (Simone) Buitendijk
 • Prof. dr. H. (Ed) Brinksma
 • Prof. dr. J.H.M.J. (Hans) van Hout
 • Prof. dr. J.D.H.M. (Jan) Vermunt
 • Dr. I (Ineke) van Halsema
 • Prof. dr. B. (Barbara) Oomen
 • Drs. P.M.M. (Paul) Rullmann
 • Prof. dr. J.C. (Jef) Verhoeven
 • (Peter) van Achteren LLB (student-lid)
 • (Fleur) van Gils (student-lid)