Comeniusprogramma

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het innovatieprogramma Comeniusprogramma.

Doel van het programma
Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Johannes Amos Comenius (1592-1670) was een 17e-eeuwse pedagoog en onderwijsvernieuwer. Hij wordt wel de grondlegger van het moderne onderwijs genoemd. In zijn zoektocht naar goed onderwijs combineerde hij onderwijsonderzoek met het ontwikkelen en in de praktijk brengen van vernieuwende onderwijsmethoden.

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het programma biedt beurzen aan Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden niet op basis van kwaliteit als docent en onderwijsleider, maar op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs.

Comenius-community

Alle ontvangers van een Comeniusbeurs vormen tezamen een community, waarin uitwisseling en verspreiding van kennis over onderwijsinnovatie centraal staat. De KNAW faciliteert dit netwerk van innovatieve en excellente onderwijsprofessionals. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen. Leden van de Comenius-community zijn ook lid van de DocentenKamer, die enkele malen per jaar overlegt met de minister van OCW.
» bekijk de leden van het Comeniusnetwerk

Meer informatie
Heeft u een vraag over het Comeniusprogramma? Bekijk de FAQ.

Voor deze ronde kunnen onderwijsprofessionals werkzaam aan bekostigde hoger onderwijs instellingen in Nederland financiering aanvragen voor onderwijsinnovatieprojecten. Voor de ronde 2019 is in totaal €5,8 miljoen euro beschikbaar voor 70 projecten.

Comeniusprogramma 2019 – tredes en budget

 • Teaching Fellows | €50.000 voor een project met een looptijd van 12 tot 18 maanden. Onderwijsinnovatie in één vak, cursus of leerlijn | 42 toekenningen
 • Senior Fellows | €100.000 voor een project met een looptijd van 24 tot 30 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling | Maximaal éen aanvraag per faculteit; 22 toekenningen
 • Leadership Fellows | €250.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in meerdere samenwerkende faculteiten, een gehele instelling of in samenwerkende faculteiten van verschillende instellingen | Maximaal éen aanvraag per instelling – 6 toekenningen.

Thema’s 2019
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:

 • International Classroom
 • Slimmer en beter leren met ICT
 • Studentenwelzijn
 • Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Meer informatie
De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina’s:

Bijeenkomsten
Op 8 juni wordt een voorlichtingsdag georganiseerd. Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. De powerpointpresentatie van deze middag is voor iedereen beschikbaar en kunt u downloaden (opent in nieuw venster).

Voor deze ronde kunnen onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Binnen het Comeniusprogramma kunnen in 2018 drie soorten beurzen toegekend worden. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

Thema’s 2018
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende categorieën:

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Budget

 • voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel, Teaching Fellows (50.000 euro)
 • voor innovatie binnen een gehele opleiding, Senior Fellows (100.000 euro)
 • voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling, Leadership Fellows (250.000 euro)

Meer informatie

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Voor deze ronde konden onderwijsprofessionals met ten minste twee jaar onderwijservaring aan hogescholen en universiteiten een aanvraag indienen voor een Teaching Fellow-beurs. Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track).

In 2017 kwamen initiatieven in aanmerking die aansluiten bij het thema Gelijke kansen in het (hoger) onderwijs voor studenten met diverse sociaal-economische en etnische achtergronden.

 • De deadline voor het indienen van een intentieverklaring was 7 oktober 2016, 14:00 uur.
 • De deadline voor het indienen van een aanvraag was 1 november 2016, 14:00 uur.

Budget
Het budget voor ronde 1 (2017) bedroeg 500.000 euro en was afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie

Toegekende projecten
Alle toegekende projecten binnen het Comeniusprogramma vindt u in de NRO-projectendatabase:

Bijeenkomsten
6 maart 2017 was er een feestelijke uitreiking van de eerste tien Comenius Teaching Fellow-beurzen door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het plenaire middagprogramma stelden de projectleiders zich voor en hebben ze meer inzicht gegeven in hun projecten.

» Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start
» Bekijk de speech van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beoordelingscommissie 2017

Inhoudelijk voorzitter
Prof. dr. J.J. (Jos) Beishuizen – Vrije Universiteit Amsterdam

Leden
Dr. T. (Thieu) Besselink – The Learning Lab
J.Y. (Jan-Yme) de Boer BSc – Technische Universiteit Eindhoven
C. (Charley) Boerman BA – Universiteit Maastricht
Dr. H. (Hanke) Dekker – Universitair Medisch Centrum Groningen
D.J. (Jacob) Eikelboom – Hogeschool van Amsterdam
M.O. (Mitchell) Esajas MSc – Universiteit van Amsterdam
E.M. (Lisa) Gommer MSc – Universiteit van Twente
Dr. I. (Isabel) Hoving – Universiteit van Leiden
Dr. ir. A. (Alexandru) Iosup – Technische Universiteit van Delft
Dr. F.P.C.M. (Frank) de Jong – Aeres University of Applied Sciences
H. (Hesam) Kamkar – Hogeschool van Amsterdam
Dr. J.H. (Josephine) Lappia – NHTV Breda University of Applied Sciences
Dr. C.I. (Christel) Lutz – Universiteit Utrecht
Dr. M. (Marieke) Meeuwisse –  Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. A.J.W. (Anton) Scheurink – Rijksuniversiteit Groningen
Prof. drs. A.F.D. (Dolf) van Veen – Inholland Hogeschool
Dr. P.S. (Pieternel) Verhoeven – HZ University of Applied Sciences
I.E. (Ismintha) Waldring MSc – Vrije Universiteit Amsterdam
P. (Peter) van Achteren LLB – Netherlands Quality Agency B.V.
E. (Elaha) Asir MSc – Hogeschool Utrecht
Y. (Youssef) Azghari MA – Avans Hogeschool
Dr. F. (Fer) Boei – Hogeschool Windesheim
Drs. L. (Loes) Damhof – Hanzehogeschool
R. (Rachel) Kuijlenburg – De Haagse Hogeschool
Ir. M.T. (Marike) Lammers – Saxion
I. (Ilse) Laurijssen – Vrije Universiteit Brussel
L. (Loes) van Opheusden – Hanzehogeschool Groningen
Dr. K.J.P. (Karin) Truijen – Saxion
Dr. D.M.L. (Daniëlle) Verstegen – Universiteit Maastricht

Contactpersoon
Judith Huisman
comenius@nro.nl
tel. 070 344 09 28