Comeniusprogramma

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het innovatieprogramma Comeniusprogramma.

For English Comenius page click here.

Doel van het programma
Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Johannes Amos Comenius (1592-1670) was een 17e-eeuwse pedagoog en onderwijsvernieuwer. Hij wordt wel de grondlegger van het moderne onderwijs genoemd. In zijn zoektocht naar goed onderwijs combineerde hij onderwijsonderzoek met het ontwikkelen en in de praktijk brengen van vernieuwende onderwijsmethoden.

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het programma biedt beurzen aan Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden niet op basis van kwaliteit als docent en onderwijsleider, maar op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs.

ComeniusNetwerk

Alle ontvangers van een Comeniusbeurs vormen tezamen een netwerk, waarin uitwisseling en verspreiding van kennis over onderwijsinnovatie centraal staat. De KNAW faciliteert dit netwerk van innovatieve en excellente onderwijsprofessionals. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen. Leden van de ComeniusNetwerk zijn ook lid van de DocentenKamer, die enkele malen per jaar overlegt met de minister van OCW.
» bekijk de leden van het ComeniusNetwerk

Calls for proposals

De calls for proposals van het Comeniusprogramma 2021 staan online. De calls, deadlines en bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina’s:

Kennisclips voor een succesvolle aanvraag

In opdracht van NRO heeft Dr. Mariska Knol 7 tips opgesteld voor het schrijven van een succesvolle Comeniusbeurs aanvraag. Deze heeft ze opgenomen in de vorm van 7 kennisclips. Hier vindt u de link naar de playlist op YouTube. Via deze website vindt u meer informatie over de schrijfessies die Mariska organiseert.

Meer informatie

Het hoger onderwijs vernieuwt in deze bijzondere tijden sneller dan ooit. Ben je geïnspireerd geraakt om jouw innovatie verder uit te werken en verdient deze een landelijk podium? Het Comeniusprogramma is er voor campus- én afstandsonderwijs. Met een Comeniusbeurs kunnen onderwijsprofessionals innovatieprojecten uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van het hoger onderwijs.

Thema’s 2021:

Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:

 • De eerste honderd dagen van de student
 • Werken aan maatschappelijke vraagstukken
 • Succesvol afstuderen
 • Vrije thema – de gehele breedte van Houdbaar voor de toekomst

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Calls for proposals

De calls for proposals van het Comeniusprogramma 2021 staan online. De calls, deadlines en bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina’s:

Heeft u vragen over het indienen van een voorstel voor het Comeniusprogramma en bent u op zoek naar een contactpersoon binnen uw eigen instelling? Download het overzicht van alle ons bekende contactpersonen:

Beoordelingscommissie

Heeft u interesse om deel te nemen aan een beoordelingscommissie van het Comeniusprogramma, dan kunt u zich via dit formulier aanmelden. Wilt u meer weten over wat deelname aan de beoordelingscommissie inhoudt? Bekijk dan onze folder of stuur uw vraag naar comenius@nro.nl.

Bijeenkomsten

Het NRO organiseerde in juni 2020 online voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. Voor hen die de presentatie nog een keer na willen lopen, of niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn, vind u hieronder de link naar de PowerPoint en de opnames van de toelichting daarop. De Engelse versies zijn beschikbaar op onze Engelstalige website.

Voor deze ronde konden onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Binnen het Comeniusprogramma konden in 2020 drie soorten beurzen worden toegekend. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

Thema’s 2020
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:

 • Inclusief onderwijs
 • Bilding/Identiteitsovrming
 • Verbinding met de samenleving
 • Vrije thema – de gehele breedte van De waarde(n) van weten.

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Comeniusprogramma 2020 – tredes en budget

 • Teaching Fellows | € 50.000 voor een project met een looptijd van 12 tot 18 maanden. Onderwijsinnovatie in één vak, cursus of leerlijn | 40 toekenningen
 • Senior Fellows | € 100.000 voor een project met een looptijd van 24 tot 30 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling | 20 toekenningen
 • Leadership Fellows | € 500.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in meerdere samenwerkende faculteiten, een gehele instelling of in samenwerkende faculteiten van verschillende instellingen

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Calls for proposals

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Op verschillende data in juni en juli 2019 organiseerde het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor docenten in het hoger onderwijs die overwegen een aanvraag in te dienen voor de Comeniusbeurzen van 2020. Naast algemene informatie over de opzet van het Comeniusprogramma, de drie beurzen en de indienings- en beoordelingsprocedures, kregen de deelnemers ook een voorproefje van de schrijfsessies die in augustus en september op verschillende locaties in Nederland plaatsvonden. Deze schrijfsessies boden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag.

Voor deze ronde kunnen onderwijsprofessionals werkzaam aan bekostigde hoger onderwijs instellingen in Nederland financiering aanvragen voor onderwijsinnovatieprojecten. Voor de ronde 2019 is in totaal € 5,8 miljoen beschikbaar voor 70 projecten.

Comeniusprogramma 2019 – tredes en budget

 • Teaching Fellows | € 50.000 voor een project met een looptijd van 12 tot 18 maanden. Onderwijsinnovatie in één vak, cursus of leerlijn | 42 toekenningen
 • Senior Fellows | € 100.000 voor een project met een looptijd van 24 tot 30 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling | Maximaal éen aanvraag per faculteit | 22 toekenningen
 • Leadership Fellows | € 250.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. Onderwijsinnovatie die doorgevoerd wordt in meerdere samenwerkende faculteiten, een gehele instelling of in samenwerkende faculteiten van verschillende instellingen | Maximaal één aanvraag per instelling | 6 toekenningen.

Thema’s 2019
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:

 • International Classroom
 • Slimmer en beter leren met ICT
 • Studentenwelzijn
 • Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Calls for proposals

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Op 8 juni werd een voorlichtingsdag georganiseerd. De powerpointpresentatie van deze middag is voor iedereen beschikbaar en kunt u hier downloaden.

Voor deze ronde konden onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Binnen het Comeniusprogramma konden in 2018 drie soorten beurzen worden toegekend. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

Thema’s 2018
Teaching Fellows en Senior Fellows dienden een aanvraag in binnen één van de volgende categorieën:

De projecten van de Leadership Fellows dienden aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Budget

 • voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel, Teaching Fellows (€ 50.000)
 • voor innovatie binnen een gehele opleiding, Senior Fellows (€ 100.000)
 • voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling, Leadership Fellows (€ 250.000)

Calls for proposals

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Voor deze ronde konden onderwijsprofessionals met ten minste twee jaar onderwijservaring aan hogescholen en universiteiten een aanvraag indienen voor een Teaching Fellow-beurs. Met de beurs konden zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track).

In 2017 kwamen initiatieven in aanmerking die aansloten bij het thema Gelijke kansen in het (hoger) onderwijs voor studenten met diverse sociaal-economische en etnische achtergronden.

 • De deadline voor het indienen van een intentieverklaring was 7 oktober 2016, 14:00 uur.
 • De deadline voor het indienen van een aanvraag was 1 november 2016, 14:00 uur.

Budget
Het budget voor ronde 1 (2017) bedroeg € 500.000 en was afkomstig van het ministerie van OCW.

Call for proposals

Toegekende projecten
Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start in 2017

Bijeenkomsten
6 maart 2017 was er een feestelijke uitreiking van de eerste tien Comenius Teaching Fellow-beurzen door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het plenaire middagprogramma stelden de projectleiders zich voor en hebben ze meer inzicht gegeven in hun projecten.

» Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start
» Bekijk de speech van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersoon
Judith Huisman
comenius@nro.nl
tel. 070 344 09 28