Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Doel van het programma
Het onderzoeksprogramma richt zich op de kenmerken van gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, en de relatie tussen deze kenmerken en de opbrengsten van het onderwijs. De sector als geheel (primair en voortgezet onderwijs) moet van de resultaten van het onderzoek kunnen leren.

Lopend onderzoek
In het landelijke Doorbraakproject Onderwijs & ICT werken 60 vo-scholen binnen tien leerlabs en negen praktijksituaties (besturen met daar onder vallende scholen) in het po aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren met ict.

Een consortium bestaande uit Oberon en de universiteiten van Leiden en Utrecht is verantwoordelijk voor het landelijke onderzoek. Het landelijke onderzoek in Doorbraakproject Onderwijs & ICT richt zich allereerst op de vraag wat de kenmerken zijn van gepersonaliseerd leren met ICT in de leerlabs en praktijksituaties. Vervolgens is de vraag of er verbanden zijn van deze kenmerken met de opbrengsten van het gerealiseerde onderwijs.

Het onderzoek bestaat uit schoolspecifiek onderzoek en een overkoepelend onderzoek. In het schoolspecifieke onderzoek wordt op de scholen onderzoek gedaan naar de schoolspecifieke interventie rond onderzoeksvragen vanuit de school en levert voor de school direct bruikbare resultaten op. In het overkoepelende onderzoek worden de resultaten van vanuit alle scholen samen genomen in een meta-analyse.

Onderdeel van het overkoepelende onderzoek is een vragenlijst naar de opvattingen van docenten over gepersonaliseerd leren en ict. De resultaten van deze metingen in het vo kunt u vinden in overzichtelijke infographics op de website van Leerling2020.

Budget
De partners binnen het Doorbraakproject Onderwijs & ICT (PO-raad, VO-raad, Ministeries van OCW & EZ) hebben budget beschikbaar gesteld en het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. Het budget voor deze financieringsronde bedraagt 1.360.000 euro.

Toegekende projecten
Het toegekende project uit de eerste financieringsronde Doorbraakproject Onderwijs & ICT vindt u in de NRO-projectendatabase.

Contactpersoon
Linda Sontag
opro@nro.nl
tel. 070 344 09 41

Begeleidingscommissie Doorbraakproject Onderwijs & ICT

A. (Alfons) ten Brummelhuis (projectcoördinator Kennisnet / NRO)
E. (Eelke) Bosman (PO-raad)
J. (Judith) Geraedts (OCW)
N. (Natasja) Langerak (programmamanager DBP Onderwijs & ICT)
S. (Stefanie) van Nes (VO-raad)