Expeditie Lerarenagenda 2019-2022

 

Expeditie Lerarenagenda 2019-2022 gestart!

Op 17 juni 2019 is de Expeditie lerarenagenda 2019 – 2020 officieel van start gegaan met een tweedaagse werkbijeenkomst.

Centraal staat als altijd wetenschappelijk onderzoek naar de professionalisering van de leraar van vandaag en morgen. Op initiatief van NRO is het Expeditieteam Lerarenagenda op pad gegaan om in co-creatie een toekomstgericht onderzoeksvoorstel uit te denken en op te schrijven.
De drie thema’s die in samenhang onderzocht gaan worden zijn:

  • Toekomstbestendig leraarschap
  • Anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
  • Opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities

Dat is een nieuwe en bijzondere manier om een onderzoeksvoorstel te selecteren en te financieren. Daarom gaat Marleen Kieft op verzoek van NRO als onderzoeker-verslaglegger de Expeditie Lerarenagenda volgen, beschrijven en evalueren. Zij doet verslag van haar bevindingen in een onderzoeksrapport en in  een periodiek blog.

Verdere informatie over de andere projecten van de NRO-Lerarenagenda vindt u op de programmapagina.

Contactpersonen

Lars de Bruin
tel. 070 349 4216
opro@nro.nl

Jacobiene Meirink
tel. 070 349 4216
opro@nro.nl