Expeditie Lerarenagenda 2019-2022

 

Planning

De planning voor de Expeditie Lerarenagenda 2019-2022: fase 1:

  • Deadline intentieverklaring: 19 maart 2019, 14:00 uur.
  • Deadline aanvraag: 2 april 2019, 14:00 uur.

Budget

In totaal stelt het NRO voor dit subsidietraject maximaal 1.870.000 euro beschikbaar.

  • Voor fase 1 (2019) is 10.000 euro per persoon beschikbaar, tot een maximum van 70.000 euro.
  • Voor fase 2 (2020-2022) is 1.800.000 euro beschikbaar.

Doel van het programma:

De jongste subsidieronde in het kader van de Lerarenagenda heet ‘Expeditie Lerarenagenda 2019-2022’.

Centraal staat als altijd wetenschappelijk onderzoek naar de professionalisering van de leraar van vandaag en morgen. In deze Expeditie werken we naar een onderzoeksplan dat innovatief is, grenzen doorkruist en onverwachte verbanden legt. Daarom is dit een traject in twee fasen: in fase 1 wordt het Expeditieteam gevormd en werkt dit team een onderzoeksplan uit. In december 2019 gaat fase 2 van start. In deze fase zal het onderzoek worden uitgevoerd.

De drie thema’s die in samenhang onderzocht gaan worden zijn:

  • Toekomstbestendig leraarschap
  • Anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
  • Opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities

Meer informatie over de thema’s, over de achtergrond van deze Expeditie, wie zich kan aanmelden voor deelname en de selectieprocedure zelf vindt u in de oproep voor aanmeldingen. Aanmelden was mogelijk tot 2 april 2019, 14:00 uur.

Verdere informatie over de andere projecten van de NRO-Lerarenagenda vindt u op de programmapagina.

Contactpersonen

Gitta Snijders
tel. 070 349 4216
opro@nro.nl

Lars de Bruin
tel. 070 349 4216
opro@nro.nl