Monitoring en evaluatie maatregelen gelijke kansen 2017-2021

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoek naar maatregelen ter bevordering van gelijke kansen.

Doel van het programma
Voor het bevorderen van gelijke kansen heeft het ministerie van OCW het actieplan Gelijke kansen vastgesteld. Onderdeel van dit actieplan is dat scholen specifieke maatregelen kunnen voorstellen, gericht op leerlingen die minder kansen dreigen te krijgen en met de focus op verbetering van overgangen in het onderwijs. Het is de bedoeling dat deze maatregelen op de scholen starten in het schooljaar 2017-2018. Deze worden gemonitord en geëvalueerd vanuit het project dat het NRO binnen dit programma zal financieren.

Met het onderzoek wordt beoogd de maatregelen ter bevordering van Gelijke kansen (2017-2021) te monitoren en te evalueren. Daarbij gaat het niet alleen om het vaststellen van (eventuele) effecten, maar ook om het identificeren van werkzame elementen van die maatregelen. Het NRO heeft een consortium geselecteerd met ervaring en expertise op het terrein van onderzoek naar kansengelijkheid, onderwijsachterstanden en leerlingstromen, methodologische kennis over monitoring en effectonderzoek en onderwijskundige expertise op het terrein van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en de aansluitingen daartussen.

Budget
Het budget bedraagt in totaal € 1.020.000 voor maximaal één onderzoeksproject. Dit is afkomstig van het ministerie van OCW, dat het NRO heeft verzocht om dit onderzoek uit te zetten.

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Rosanne Zwart
probo@nro.nl
tel. 070 349 4024