Groen onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Groen onderwijs.

Doel van het programma
Binnen dit programma vindt praktijkgericht onderzoek plaats op het gebied van het groene (v)mbo. Vraagsturing vanuit het onderwijs en een specifiek ‘groen’ karakter zijn hierbij belangrijke kenmerken.  Zo wordt de vraagstelling van het onderzoek ingegeven door de onderwijspraktijk en wordt het onderzoek uitgevoerd in en met die praktijk. Het levert kennis, inzichten en/of concrete producten op die bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling en professiona­lisering), en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs.

Het NRO werkt hiervoor samen met het ministerie van Economische Zaken en met de AOC Raad.

Tweede ronde 2016/2017
Voor deze ronde hebben eerst de instellingen in het groen onderwijs aangegeven voor welke vraagstukken zij een oplossing zoeken. Ook konden zij hun interesse in deelname aan een onderzoeksproject kenbaar maken. Voor deze inventarisatie organiseerden het NRO, EZ en de AOC Raad twee bijeenkomsten. Deze fase van vraagarticulatie is in februari 2016 afgerond. De gekozen hoofdthema’s zijn:

Bij elk van de drie thema’s zijn kennisvragen geïnventariseerd. Deze werden in 2016 tijdens werkconferenties nader uitgewerkt tot onderzoeksvoorstellen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking tussen onderzoekers en de AOC’s. Alle AOC’s kregen daarbij de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de consortia. Na goedkeuring (voorjaar 2017) door het NRO voert elk consortium het eigen onderzoeksproject in gezamenlijkheid uit. De looptijd van de projecten is twee jaar.
» lees meer over de werkwijze die het NRO volgde om tot onderzoeksprojecten te komen (online pdf)

Eerste ronde 2014/2015
In de eerste ronde heeft het NRO in 2014 subsidie verstrekt voor onderzoek naar vier thema’s:

1. Thema Doorstroom vmbo – mbo (2 toekenningen voor tweejarig onderzoek)
2. Professionalisering op managementniveau (1 toekenning voor tweejarig onderzoek)
3. Professionalisering op docentniveau (1 toekenning voor eenjarig onderzoek)
4. Duurzaamheid (2 toekenningen voor eenjarig onderzoek)

Budget
Het budget is afkomstig van het ministerie van EZ.

Het budget voor de tweede ronde (2016/2017) bedroeg € 800.000.
Het budget voor de eerste ronde (2014/2015) bedroeg € 970.000, waarvan zes projecten zijn gehonoreerd.

Call for proposals

Overige relevante documenten:

Bijeenkomsten

Op 20 september 2019 werd het onderzoeksprogramma afgesloten met een symposium. De middag werd georganiseerd voor:

  • docenten, teamleiders, managers, practoren in het mbo;
  • beleidsmedewerkers en bestuurders in het mbo;
  • docenten, teamleiders, schoolleiders en beleidsmedewerkers van vmbo-opleidingen;
  • docenten, wetenschappelijke (praktijkgerichte) onderzoekers, promovendi, managers, beleidsmedewerkers, lectoren, directies van hogescholen en universiteiten;
  • ook andere geïnteresseerden in dit thema waren van harte welkom.

Contactpersoon
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 0941