International Computer and Information Literacy Study (ICILS)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma ICILS.

Doel van het programma
Elke dag komen leerlingen op school en buiten school in aanraking met computers, tablets, mobiele telefoons en het internet. Jongeren zijn ermee opgegroeid en lijken hier vaak handiger mee om te kunnen gaan dan volwassenen.

Maar is dit wel zo? In hoeverre maken ze effectief gebruik van de vele ICT-toepassingen? Zijn ze in staat om alle aangeboden informatie op waarde te schatten?

Weten ze hoe ze zich veilig over het wereldwijde web kunnen verplaatsen? Verschillen de computer- en informatievaardigheden van onze leerlingen met die van leeftijdsgenoten in andere landen?

ICILS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar computer- en informatievaardigheden (zoeken, selecteren en beoordelen van informatie) onder 14-jarige leerlingen. Deze vaardigheden hebben leerlingen nu op school nodig, maar ze zijn ook van belang in de toekomst.

In Nederland worden de digitale toetsen afgenomen bij leerlingen in de tweede klas van het voorgezet onderwijs. In elke deelnemende school maken 20 leerlingen deze toets. Ook zijn er aanvullende vragenlijsten voor leerlingen, docenten en schoolleiders over het ICT-gebruik op school.

De hoofdmeting van ICILS vond plaats in 2013. De meting werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Twente, met Martina Meelissen als projectleider. Bekijk het onderzoeksrapport.

Zie ook het NRO-persbericht.

Nederland heeft naar besluit van het ministerie van OCW, niet deelgenomen aan de vervolgmeting, ICILS 2018.

Budget
Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Call for proposals
Niet van toepassing

Toegekende projecten
U vindt het toegekende project in de NRO-onderzoeksprojecten database.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957