Inclusive education (Nordforsk & NRO)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma over inclusief onderwijs.

Doel van het programma
Het NRO heeft samen met  Scandinavische partners een call for proposals gelanceerd over inclusief onderwijs. Doel van de call was een brede verkenning van de vele uiteenlopende onderzoeksvragen die gerelateerd zijn aan inclusief onderwijs in het primair onderwijs en voorschoolse educatie.

Het betreft onderzoek naar een of meer van de volgende groepen kinderen/leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften: kinderen/leerlingen met een migratie- of meertaligheid- of minderheidstaalachtergrond; hoogbegaafde leerlingen; en gehandicapte leerlingen.

Door excellente onderzoekers en onderwijsprofessionals van de deelnemende landen samen te brengen, zullen de gezamenlijke onderzoeksprojecten innovatief onderzoek stimuleren dat van belang is voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Ook krijgt de internationale samenwerking binnen het onderzoeksveld van inclusief onderwijs een stimulans.

Onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten konden aanvragen indienen. De nationaliteit van de onderzoekers was hiervoor niet van belang, zolang de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn in Nederland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen of Zweden gevestigd is. De onderzoekers moeten hiervoor samenwerken met zowel onderwijsinstellingen in Nederland als met onderzoekers en onderwijsinstellingen uit ten minste twee van de deelnemende Scandinavische landen.

De call for proposals was een gezamenlijk initiatief van de Academy of Finland, the Danish Ministry of Higher Education and Research, the Icelandic Ministry of Education, the Netherlands Initiative for Education Research (NRO), the Research Council of Norway, the Swedish Research Council, en NordForsk.

NordForsk is verantwoordelijk voor de administratie van de call for proposals. Vanuit NRO valt de call for proposals onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep van het NRO.

Budget
Het budget voor deze call bedroeg € 2,25 miljoen. Daarvan heeft het NRO € 750.000 bijgedragen. Dit is gefinancierd uit de additionele middelen voor 2015 en 2016. Van dit budget konden drie onderzoeksprojecten gefinancierd worden met een looptijd van drie jaar, een aangevraagd minimum budget van € 500.000 en maximum van € 750.000 (daarbovenop bestaat een verplichting van 20% cofinanciering, zie de call for proposals voor een toelichting).

Aanvragen konden worden ingediend via NordForsk.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Claudia Hartman
opro@nro.nl
tel. 070 349 41 57