Over de projectendatabase

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database staan alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties.

De Projectendatabase onderwijsonderzoek is een verzameling van onderzoeksprojecten gesubsidieerd door het NRO zelf en het Regieorgaan SIA, aangevuld met onderzoek van de Algemene Rekenkamerhet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)de Inspectie van het Onderwijs (IvhO)het Centraal Planbureau (CPB)De OnderwijsraadDe Hersenstichting en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ook de uitkomsten uit de projecten van Onderwijs Bewijs zijn opgenomen in deze database.

Voor de projecten gesubsidieerd door het NRO betreffen het de volgende onderzoeksprojecten:

  • projecten voor fundamenteel onderwijsonderzoek sinds 2006;
  • projecten voor praktijkgericht onderwijsonderzoek;
  • projecten voor beleidsgericht onderwijsonderzoek;
  • projecten voor doorsnijdend onderwijsonderzoek.