Kennisbenutting Plus

Heeft u een NRO-project net afgerond of nog in uitvoering? En heeft u een goed idee om de uitkomsten uit dat project (verder) geschikt en bruikbaar te maken voor toepassing in de onderwijspraktijk of in het onderwijsbeleid? Dan is de NRO-subsidie ‘Kennisbenutting Plus’ misschien iets voor u.

Doel van het programma
De NRO-subsidie ‘Kennisbenutting Plus’ is er voor onderzoekers die een lopend NRO-project uitvoeren, of net hebben afgerond. Het doel is om de uitkomsten uit het project (verder) geschikt en bruikbaar te maken voor toepassing in de onderwijspraktijk of in het onderwijsbeleid.

Kennisbenutting Plus stimuleert enerzijds onderzoekers om de kennis, inzichten en resultaten uit hun projecten maximaal te laten benutten en verspreiden.

Anderzijds heeft de subsidie tot doel gebruikers te betrekken bij het benutten van wetenschappelijk onderwijsonderzoek. Met gebruikers bedoelen we alle doelgroepen in en rondom het onderwijs die baat hebben bij het toepassen van resultaten uit onderwijsonderzoek. Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor zaken die in de originele projectbegroting horen, of ter compensatie van een eventuele overschrijding van het toegekende budget.

Aanvragen voor NRO Kennisbenutting Plus worden ingediend door de hoofdaanvrager van een lopend of net afgerond NRO-project, samen met één of meer partners uit praktijk of beleid. Dit kan een partner zijn uit het bestaande onderzoeksconsortium, maar het mag ook een nieuwe partner zijn. Deze partner is de toekomstige gebruiker van het product en draagt bij aan de ontwikkeling, verspreiding en ingebruikname van het product. De partner is tevens co-financier.

Gezamenlijk ontwikkelen de hoofdaanvrager en de partner(s) producten of activiteiten. Te denken valt aan: publieksuitgaven, handleidingen, lesmateriaal, toetsen, apps, websites, checklists, symposia, workshops en trainingen. De financiering kan ook worden aangevraagd voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten die lopende het onderzoeksproject al zijn ontwikkeld.

Budget
Het budget is afkomstig van het NRO.

Budget 2020
Totaal:  60.000
Per project is 10.000 beschikbaar

Call for proposals

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Rowan Zuidema
r.zuidema@nwo.nl
tel: 070-3494366