Praktijkgericht onderwijsonderzoek – kortlopend

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Kortlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek.

Doel van het programma

De projectresultaten dragen bij aan (wetenschappelijke) kennis over het onderwijs, schoolontwikkeling en professionalisering van docenten. Verder worden concrete inzichten en producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk.

Praktijkgericht onderzoek bij het NRO richt zich op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en voortgezet onderwijs (po en vo), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Financiering kan alleen worden aangevraagd door consortia die bestaan uit wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk. Zij dienen de aanvraag gezamenlijk op te stellen en het onderzoek gezamenlijk uit te voeren.

Kortlopend onderzoek
Bij Kortlopend Onderwijsonderzoek gaat het om onderzoek dat binnen één schooljaar kan worden uitgevoerd; de maximale looptijd is 18 maanden.

Thema's voorgaande subsidierondes

Voor de 1e subsidieronde binnen het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek golden de volgende drie thema’s:
1. Differentiatie in de klas
2. Opbrengsten van leren met ict
3. Vakdidactiek in relatie tot taal, en tot rekenen/wiskunde

Voor de 2e subsidieronde binnen het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek golden de volgende vier thema’s:
1. Leren en instructie
2. Formatief toetsen
3. Differentiatie in de klas
4. Opbrengsten van leren met ICT

Voor de 3e subsidieronde binnen het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek is geen inhoudelijk thema vastgesteld.

De volgende thema’s uit het meerjarenprogramma van het NRO zijn door de programmaraad geselecteerd voor de 4e subsidieronde binnen het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek:

  1. Vakdidactiek voor andere vakken dan taal en rekenen, zoals cultuureducatie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs (hoofdstuk 2);
  2. De socialiserende functie  van onderwijs (hoofdstuk 4);
  3. Voorwaarden voor onderwijsvernieuwing, met een focus op de rol van schoolleiding en besturen (hoofdstuk 8).

Budget

Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek. Zowel het kortlopend als langlopend het onderzoek valt hiermee binnen de reguliere subsidie van het NRO voor praktijkgericht onderzoek. Het totale budget bedraagt jaarlijks € 8.500.000 euro.

Toegekende projecten

  • In de 4e ronde van kortlopend onderzoek (2017-2018) kregen 18 projecten subsidie.
  • In de 3e ronde van kortlopend onderzoek (2015-2016) kregen 14 projecten subsidie.
  • In de 2e ronde kortlopend onderzoek (2014-2015) kregen 15 projecten subsidie.
  • In de 1e ronde kortlopend onderzoek (2013-2014) kregen 16 projecten subsidie.
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up
  • In 2014 werden 5 praktijkgerichte review studies uitgevoerd:

Bijeenkomsten
In 2013 en 2014 zijn matchmakingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk elkaar konden ontmoeten om gezamenlijk onderzoeksaanvragen voor te bereiden en in te dienen.

Contactpersonen

Praktijkgericht onderzoek algemeen:
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 09 41

Kortlopend praktijkgericht onderzoek:
Jorika Baarda
ppo@nro.nl
tel. 070 349 4013

Beoordelingscommissies

Samenstelling van de beoordelingscommissies van de ronde kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek 2014-2015:

Thema: differentiatie
Dhr. dr. Jorik Arts (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)
Mw. dr. Elvira Folmer (SLO)
Mw. dr. Saskia Grotenhuis (Open Schoolgemeenschap Bijlmer Amsterdam)
Dhr. dr. Henk Guldemond (Rijksuniversiteit Groningen)
Dhr. drs. Robert Hilhorst (SKPCPO Delta)
Dhr. John van der Kant MSc. (Pleincollege Nuenen)
Dhr. drs. Jan de Kort (Montessori Lyceum Herman Jordan)
Mw. dr. Mieke Lunenberg (Vrije Universiteit Amsterdam)
Mw. dr. Annemieke Mol Lous (Hogeschool Leiden)
Dhr. prof. dr. Peter Sloep (Open Universiteit)
Mw. dr. Christa Teurlings (Teurlings Onderwijsonderzoek in Praktijk)
Mw. dr. Cathy van Tuijl (Universiteit Utrecht en Hogeschool Edith Stein)
Dhr. prof. dr. Bernard Veldkamp (Universiteit Twente, Research Center voor Examinering en Certificering)
Mw. drs. Inge Verlee-Runhaar (Pontes Scholengroep & Zeeuwse Academische Opleidingsschool)

Thema’s: Formatief toetsen/Leren en instructie
Dhr. dr. Wouter van Diggelen (ROC Da Vinci College)
Mw. Angela Giezen MSc (Baudartius College)
Mw. dr. Judith Gullikers (Wageningen Universiteit)
Dhr. John van der Kant Msc.(Pleincollege Nuenen)
Dhr. dr. Bob Koster (Fontys)
Mw. dr. Dominique Majoor (Radboud Docenten Academie)
Mw. dr. Ietje Pauw (Pabo Zwolle)
Mw. dr. Cindy Poortman (Universiteit Twente)
Mw. dr. Marieke van der Schaaf (Universiteit Utrecht)
Mw. dr. Dominique Sluijsmans (Hogeschool Zuyd)
Mw. drs. Inge Verlee-Runhaar (Pontes Scholengroep & Zeeuwse Academische Opleidingsschool)
Dhr. prof. dr. Martin Valcke (Universiteit Gent)
Dhr. drs. Joop Vlaanderen (VO-raad)
Mw. Mandy de Waal (Slingerbos Levant)

Thema: ICT
Dhr. dr. Fer Boei (Windesheim)
Dhr. prof. dr. Roel Bosker (RUG)
Mw. prof. dr. Hetty Dekkers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dhr. dr. Wouter van Diggelen (ROC Da Vinci College)
Dhr. drs. Marten Elkerbout (Barlaeusgymnasium)
Mw. dr. Saskia Grotenhuis (Open Scholengemeenschap Bijlmer)
Dhr. drs. Robert Hilhorst (SKPCPO Delta)
Dhr. drs. Nico van Kessel (zelfstandige)
Mw. dr. Alma Schaafstal (Windesheim)
Dhr. Jan Zuur (Friesland college)