Praktijkgericht onderwijsonderzoek – langlopend

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek.

Doel van het programma

De projectresultaten dragen bij aan (wetenschappelijke) kennis over het onderwijs, schoolontwikkeling en professionalisering van docenten. Verder worden concrete inzichten en producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk.

Praktijkgericht onderzoek bij het NRO richt zich op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en voortgezet onderwijs (po en vo), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Financiering kan alleen worden aangevraagd door consortia die bestaan uit wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk. Zij dienen de aanvraag gezamenlijk op te stellen en het onderzoek gezamenlijk uit te voeren.

Langlopend onderzoek
Met de ronde voor Langlopend Onderwijsonderzoek financiert het NRO onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal drie jaar. U kon tot 22 maart 2018 een aanvraag indienen in de tweede ronde Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek. Bekijk het nieuwsbericht voor alle informatie over deze tweede ronde.

Aanvragen in deze financieringsronde dienen aan te sluiten bij het Onderzoeksprogramma van het NRO 2016-2019. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Budget

Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek. Zowel het kortlopend als langlopend het onderzoek valt hiermee binnen de reguliere subsidie van het NRO voor praktijkgericht onderzoek. Het totale budget bedraagt jaarlijks € 8.500.000 euro.

Toegekende projecten

Bijeenkomsten
In 2013 en 2014 zijn matchmakingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk elkaar konden ontmoeten om gezamenlijk onderzoeksaanvragen voor te bereiden en in te dienen.

Contactpersoon
Langlopend praktijkgericht onderzoek:
Mesut Çifçi
ppo@nro.nl
tel. 070 349 45 92

Praktijkgericht onderzoek algemeen:
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 09 41

Beoordelingscommissies
Samenstelling van de beoordelingscommissies van de ronde langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek 2014-2015:

Thema: Formatief toetsen

VOORAANMELDING

Voorzitter
Dhr. drs. G.A.J. Janssen

Wetenschappelijke leden
Mw. dr. L. Schaap (Erasmus Universiteit)
Mw. dr. T. Schils (Universiteit Maastricht)
Mw. dr. M.l Stolk (Hogeschool Windesheim)
Dhr. dr. H. Tillema (Universiteit Leiden)
Mw. dr. M. Thurlings (Technische Universiteit Eindhoven)

Praktijkleden
Mw. drs. S. Dannenburg (Melanchthon Schiebroek)
Dhr. K. Heemskerk MSc. (Gymnasium Leiden & Universiteit van Amsterdam)
Dhr. drs. T. Roelofs (Penta College)
Mw. drs. L. Uiterwijk (Penta Nova College, Marnix Onderwijscentrum & Universiteit van Amsterdam)
Mw. drs. S. van der Wal (Universiteit Eindhoven & Marnix Onderwijscentrum)

VOLLEDIGE AANVRAGEN

Voorzitter
Dhr. Prof. dr. G Rijlaarsdam (Universiteit van Amsterdam)

Wetenschappelijke leden
Dhr. M. Leenkneckt MSc. (HZ University of Applied Sciences)
Dhr. dr. H. Tillema (Universiteit Leiden)
Mw. dr. M. Thurlings (Technische Universiteit Eindhoven)

Praktijkleden
Dhr. drs. M. Elkerbout MSc. (Barlaeusgymnasium)
Dhr. K. Heemskerk MSc. (Gymnasium Leiden & Universiteit van Amsterdam)
Dhr. drs. H. Smit (HCO)

Thema: Kennisbenutting

VOORAANMELDING

Voorzitter
Dhr. em. prof. dr. G. Kanselaar

Wetenschappelijke leden
Dhr. em. prof. dr. J. Pieters
Dhr. prof. dr. J. van den Akker (SLO)
Mw. dr. G. van der Aalsvoort (Hogeschool Saxion),

Praktijk leden
Drs. T. van den Berg (Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Dhr. Drs. T.D. Huijgen (Werkman College Groningen en Rijksuniversiteit Groningen)
Dhr. drs. H. van Holt (Sardes)

VOLLEDIGE AANVRAGEN

Voorzitter
Mw. prof. dr. M.C. Timmerman (Rijksuniversiteit Groningen)

Wetenschappelijke leden
Mw. dr. D. van der Aalsvoort (Hogeschool Saxion)
Dhr. dr. M. Bruggink (Hogeschool Windesheim)
Mw. dr. L. Odenthal (CPS)

Praktijkleden
Mw. S. van der Linden MSc. (School van ASKO-scholen, Hogeschool Leiden & Onder de Linden, Coaching, Training & Organisatie)
Dhr. drs. T.D. Huijgen (Werkman College Groningen & Rijksuniversiteit Groningen)
Dhr. drs. T. Roelofs (Penta College)

Thema: Leren en instructie

VOORAANMELDING

Voorzitter
Dhr. drs. G.A.J. Janssen

Wetenschappelijke leden
Mw. dr. D. van der Aalsvoort (Hogeschool Saxion)
Mw. prof. dr. D.H.J.M. Dolmans (Universiteit Maastricht)
Mw. dr. L. Odenthal (CPS)
Mw. dr. D. Lockhorst (Oberon)
Mw. dr. T. Schils (Universiteit Maastricht)
Dhr. em. prof. dr. G. Kanselaar

Praktijkleden
Mw. N. Gelijsteen MSc.  (Mediacollege Amsterdam)
Dhr. drs. J.J.M. Kok (PO-raad & Fontys Hogescholen)
Dhr. K. Maas MSc. (Norbertuscollege & Jeroen Bosch College)
Dhr. F. Pols MSc. (Interconfessionele Scholengroep Den Haag)
Dhr. D. Hattenberg (Passend Onderwijs Almere)

VOLLEDIGE AANVRAGEN

Voorzitter
Dhr. prof. dr. T. de Jong (Universiteit Twente)

Wetenschappelijke leden
Dhr. dr. H. Hummel (Open Universiteit)
Dhr. em. prof. dr. J. Pieters
Mw. dr. T. Schils (Universiteit Maastricht)

Praktijkleden
Mw. N. Gelijsteen MSc.  (Mediacollege Amsterdam)
Dhr. F. Pols MSc. (Interconfessionele Scholengroep Den Haag)
Dhr. dr. M. Stolk (Hogeschool Windesheim)

Thema: Leren voor de toekomst

VOORAANMELDING

Voorzitter
Dhr. em. prof. dr. G. Kanselaar

Wetenschappelijke leden  
Mw. prof. dr. D.H.J.M. Dolmans (Universiteit Maastricht)
Dhr. prof. dr. P.J. (Perry) den Brok (TUe Eindhoven)
Mw. dr. M. Krüger (PentaNova)
Mw. dr. J. van Swet (Fontys Hogeschool)
Mw. Dr. F. Joosten (CED-groep)

Praktijk leden  
Dhr. drs. H. Smit (HCO onderwijsadvies)
Mw. M. Hagdorn (Revius Lyceum)
Mw. J. Hogewind (Junior College)
Mw. Mw. L. Mouissie Msc. (CED-groep)
Mw. M. de Beus MSc. (Stoas)

VOLLEDIGE AANVRAGEN

Voorzitter
Dhr. dr. G. Erkens (Universiteit Utrecht)

Wetenschappelijke leden
Dhr. em. prof. dr. J.J.H. van den Akker (SLO)
Dhr. prof. dr. P.J. den Brok (Universiteit Eindhoven)
Mw. dr. J. van Swet (Fontys Hogescholen)

Praktijkleden
Mw. M.M. Beemsterboer MSc. (Stichting Tabijn en Universiteit Leiden)
Mw. M. Cantrijn MSc. (Academische opleidingsschool Kbs De Zandberg)
Mw. drs. K. Dokter (Academische opleidingsschool Daltonschool De Starter)
Mw. drs. I. Verlee-Runhaar (Pontes Scholengroep & Zeeuwse Academische Opleidingsschool)