Praktijkgericht onderwijsonderzoek – langlopend

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Praktijkgericht onderwijsonderzoek – langlopend.

Doel van het programma
De projectresultaten dragen bij aan (wetenschappelijke) kennis over het onderwijs, schoolontwikkeling en professionalisering van docenten. Verder worden concrete inzichten en producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk.

Dit NRO-programma voor praktijkgericht onderzoek richt zich op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en voortgezet onderwijs (po en vo), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Binnen dit programma financiert het NRO onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal drie jaar.

Financiering kan alleen worden aangevraagd door consortia die bestaan uit wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk. Zij dienen de aanvraag gezamenlijk op te stellen en het onderzoek gezamenlijk uit te voeren.

Budget
Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek. Zowel het kortlopend als langlopend het onderzoek valt binnen de reguliere subsidie van het NRO voor praktijkgericht onderzoek.

Toegekende projecten

In augustus 2018 ontvingen 27 onderzoeksprojecten subsidie voor het uitvoeren van langlopend onderwijsonderzoek. Bekijk het nieuwsbericht  over de projecten uit de tweede ronde.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

In juli 2015 werden de eerste subsidies toegekend aan 12 onderzoeksprojecten voor langlopend onderwijsonderzoek.

Bijeenkomsten
Er zijn diverse matchmakingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk elkaar konden ontmoeten om gezamenlijk onderzoeksaanvragen voor te bereiden en in te dienen.
Consortia van gehonoreerde aanvragen komen aan de start van hun projecten samen voor een bijeenkomst om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.

Contactpersoon
Langlopend praktijkgericht onderzoek:
Mesut Çifçi
ppo@nro.nl
tel. 070 349 45 92

Praktijkgericht onderzoek algemeen:
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 09 41