Lerarenagenda ondersteuningssubsidie

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Lerarenagenda ondersteuningssubsidie.

Doel van het programma
Voor het stimuleren van onderzoek naar specifieke thema’s kent het NRO een hoofdroute: een programmaraad of programmacommissie formuleert een onderzoeksprogramma en zet vervolgens ‘calls for proposals’ uit binnen dat programma. Het NRO is in deze gevallen altijd de hoofdfinancier van de gesubsidieerde onderzoeksprojecten.

In aanvulling op deze werkwijze biedt het NRO ook de mogelijkheid om onderzoeksgerelateerde en kennisbenuttingsactiviteiten die op kleine schaal plaatsvinden gedeeltelijk te financieren, indien deze activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van het NRO-programma Lerarenagenda. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de activiteit voor een groot deel door een andere partij te worden gefinancierd.

Aanvragen kunnen worden ingediend met een budget van maximaal € 50.000. Activiteiten dienen naast deze subsidie voor minimaal 50% door de aanvragende instelling en/of derde partijen te worden gefinancierd (cash en/of in kind). Wanneer € 50.000 aangevraagd wordt, dient er dus minimaal € 50.000 door een andere partij te worden gefinancierd.

2019
Het indienen van een aanvraag kan vanaf 23 september 2019, 0:00:00 uur CE(S)T, middels het aanvraagformulier op deze pagina. Aanvragen worden direct ingediend per email naar opro@nro.nl.

Budget
De programmacommissie Lerarenagenda stelt voor de ondersteuningssubsidie een totaalbudget van € 200.000 beschikbaar. Dit is een doorlopende subsidieronde waarin aanvragen kunnen worden ingediend tot het subsidieplafond voor het betreffende jaar is bereikt. Het budget is als volgt verdeeld:

  • 2019 – maximaal € 100.000.
  • 2020 – maximaal € 50.000.
  • 2021 – maximaal € 50.000.

Resterend budget voor 2019:

53.598,01 euro

Resterend budget voor 2020:

50.000 euro

Toegekende projecten

  • VO-raad, Leraar: een professie met perspectief. Vervolgpublicatie Beroepsbeeld voor de leraar.
  • ROA, Maastricht University, De startende leraar: wat is de invloed van schoolkenmerken, persoonskenmerken, en werkomstandigheden op beroepsuitval en mobiliteit tussen scholen van beginnende leraren in het primair onderwijs?

Contactpersoon
Lars de Bruin
opro@nro.nl
tel. 070 349 4216