Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Doel van het programma
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een cohortonderzoek naar de onderwijsloopbanen van leerlingen. Het programma is in 2015 gestart en maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het NCO geeft scholen relevantere informatie terug voor hun onderwijspraktijk. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand door een centrale database, met betere data en betere analysemogelijkheden.
Meer informatie leest op u de website van het NCO.

NCO maakt voor het longitudinale onderwijsonderzoek gebruik van registers (CBS en DUO) en van leerlingvolgsystemen, aangevuld met zogenaamde modules die gericht zijn op specifieke onderwerpen waarvoor geen registerdata beschikbaar zijn.

Looptijd
NCO is in mei 2017 officieel van start gegaan met het beschikbaar stellen van rapportages aan po- en vo-scholen.

Schoolrapportages
Hoe doet de school het? Wat zijn de effecten van het gevoerde beleid en hoe kunt u daarop sturen? Om daarbij te helpen, levert het NCO een jaarlijkse rapportage aan bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In die rapportage vinden scholen rijke informatie over de onderwijsloopbanen van hun leerlingen; rijker dan scholen tot dusver zelf konden verkrijgen.

Databestand
In 2018 is de eerste dataset voor onderzoekers beschikbaar gesteld. De dataset en de bijbehorende documentatie zijn sinds oktober 2018 via het CBS beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Voordat gestart kan worden met het onderzoek, is zowel toestemming van het NRO als van het CBS nodig.

  • Bekijk ook de tijdlijn op de NCO-website.

In 2019 publiceert het NRO een call for proposals “Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek”. Hiermee kunnen promovendi die gefinancierd worden vanuit de eerste of tweede geldstroom een aanvraag indienen voor het gebruiken van het databestand van het NCO. Promovendi die het databestand willen gebruiken in hun promotieonderzoek, kunnen de kosten die verbonden zijn aan gebruik van het databestand vergoed krijgen.

Budget
Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedroeg € 25.000. Hiervan konden tien voorstellen van maximaal € 2.500 worden gehonoreerd.

Call for proposals

Open module
In 2018 is een subsidieronde georganiseerd voor een open module in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidie is toegekend aan een onderzoek naar de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en de invloed van peers op sociale integratie, dat wordt wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van prof. Renée Veenstra.

In maximaal 4 jaar moeten binnen dit project nieuwe data worden verzameld die een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data.

Budget
Het beschikbare budget voor de subsidieronde in 2018 voor module-onderzoek, bedroeg € 600.000. Daarvan kon één voorstel worden gehonoreerd.

Toegekende projecten
Nog niet van toepassing

Bijeenkomsten
Over de call voor module-onderzoek is in maart 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor onderzoekers met belangstelling om een voorstel in te dienen.

Contactpersoon
Liesbet de Haas
info@nationaalcohortonderzoek.nl
tel. 070 344 0957

Programmacommissie
NCO wordt gecoördineerd door Rolf van der Velden en Carla Haelermans. Zij voeren hun werkzaamheden uit onder leiding van een programmacommissie, bestaande uit leden uit de wetenschap, beleid en het onderwijsveld. De NCO-programmacommissie heeft als leden:

Voorzitter
Prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst, Universiteit van Amsterdam

Leden
Prof. dr. R.J. (Roel) Bosker, Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. H.D. (Dinand) Webbink, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. A. (Bert) Bulder, Inspectie van het Onderwijs
Drs. A.J.J. (Fons) Dingelstad, Ministerie van OCW
Drs. E.M.G.H. (Eugène) Bernard, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Dr. S. (Saskia) Schenning, Laurentius Stichting Delft