Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Doel van het programma
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een cohortonderzoek naar de onderwijsloopbanen van leerlingen. Het programma is in 2015 gestart en maakt slim gebruik van data die er al zijn, hierdoor wordt de onderwijspraktijk minder belast voor onderwijsonderzoek. Het NCO geeft scholen relevante informatie terug die zij kunnen gebruiken in hun onderwijspraktijk. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand door een centrale database, met betere data en betere analysemogelijkheden.
Meer informatie leest op u de website van het NCO.

NCO maakt voor het longitudinale onderwijsonderzoek gebruik van registers (CBS en DUO) en van leerlingvolgsystemen, aangevuld met zogenaamde modules die gericht zijn op specifieke onderwerpen waarvoor geen registerdata beschikbaar zijn.

Looptijd
NCO is in mei 2017 officieel van start gegaan met het beschikbaar stellen van rapportages aan po- en vo-scholen.

Schoolrapportages
Hoe doet de school het? Wat zijn de effecten van het gevoerde beleid en hoe kunt u daarop sturen? Om daarbij te helpen, levert het NCO een jaarlijkse rapportage aan bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In die rapportage vinden scholen rijke informatie over de onderwijsloopbanen van hun leerlingen; rijker dan scholen tot dusver zelf konden verkrijgen.

Databestand
In 2018 is de eerste dataset voor onderzoekers beschikbaar gesteld. De dataset en de bijbehorende documentatie zijn sinds oktober 2018 via het CBS beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Voordat gestart kan worden met het onderzoek, is zowel toestemming van het NRO als van het CBS nodig.

  • Bekijk ook de tijdlijn op de NCO-website.

In 2020 publiceert het NRO een call for proposals “Subsidieronde Open modules in het primair en voortgezet onderwijs”. Met deze Open module NCO beoogt de programmacommissie NCO opnieuw tot verrijking van de NCO database te komen. Deze subsidieronde voor een Open module doet uitvraag naar onderwerpen en vraagstukken binnen het primair of voortgezet onderwijs, die passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s van het NRO:

  • Onderwijsaanbod en curriculum
  • Onderwijs en technologie
  • De socialiserende functie van onderwijs
  • Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  • Onderwijs en levensloop
  • Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  • Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Een uitgebreide beschrijving van de thema’s is te vinden in het NRO meerjarenprogramma 2016-2019

Call for proposals
NCO Open Modules in het primair en voortgezet onderwijs 2021

Budget
Het budget voor de ronde NCO Open Modules 2021 is in totaal € 600.000, waarvan één aanvraag kan worden gehonoreerd.

Toegekende projecten
In 2018 is een subsidieronde georganiseerd voor een open module in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidie is toegekend aan een onderzoek naar de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en de invloed van peers op sociale integratie, dat wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van prof. Renée Veenstra (RUG).

Contactpersonen
Mette van der Hooft
Sofie Schouwenburg
info@nationaalcohortonderzoek.nl
tel. 070 349 41 78

Coördinatie NCO
Liesbet de Haas
info@nationaalcohortonderzoek.nl
tel. 070 344 0957

Programmacommissie
NCO wordt gecoördineerd door Rolf van der Velden en Carla Haelermans. Zij voeren hun werkzaamheden uit onder leiding van een programmacommissie, bestaande uit leden uit de wetenschap, beleid en het onderwijsveld. De NCO-programmacommissie heeft als leden:

Voorzitter
Prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst, Universiteit van Amsterdam

Leden
Prof. dr. R.J. (Roel) Bosker, Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. H.D. (Dinand) Webbink, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. A. (Bert) Bulder, Inspectie van het Onderwijs
Drs. A.J.J. (Fons) Dingelstad, Ministerie van OCW
Drs. E.M.G.H. (Eugène) Bernard, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Dr. S. (Saskia) Schenning, Laurentius Stichting Delft