Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Doel van het programma
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een cohortonderzoek naar de onderwijsloopbanen van leerlingen. Het programma is in 2015 gestart en maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het NCO geeft scholen relevantere informatie terug voor hun onderwijspraktijk. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand door een centrale database, met betere data en betere analysemogelijkheden.
Meer informatie leest op u de website van het NCO.

NCO maakt voor het longitudinale onderwijsonderzoek gebruik van de registers (CBS en DUO) en van leerlingvolgsystemen, aangevuld met zogenaamde modules die gericht zijn op specifieke onderwerpen waarvoor geen registerdata beschikbaar zijn.

Looptijd
NCO is in mei 2017 officieel van start gegaan met het beschikbaar stellen van rapportages aan po- en vo-scholen. In 2018 wordt een eerste ruwe dataset voor onderzoekers beschikbaar gesteld en wordt de eerste subsidie voor module-onderzoek toegekend.

» bekijk ook de tijdlijn op de NCO-website

Call for proposals
In februari 2018 is een call opengesteld voor een open module in het primair en voortgezet onderwijs. In maximaal 4 jaar moeten binnen dit project nieuwe data worden verzameld die een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data. De onderwerpen moeten passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s -of op de snijvlakken hiervan- uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

1. De socialiserende functie van onderwijs
2. Onderwijs en levensloop
3. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

De deadline voor het indienen van intentieverklaring is 24 april 2018, 14:00 uur
De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 15 mei 2018, 14:00 uur

Let op! Deze subsidieronde vindt tegelijk plaats met de subsidieronde Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag over hetzelfde hoofdstuk uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019 in te dienen.

Budget
Het beschikbare budget voor de subsidieronde in 2018 voor module-onderzoek, bedraagt € 600.000. Daarvan wordt één voorstel gehonoreerd.

Toegekende projecten
Nog niet van toepassing

Bijeenkomsten
Over de call voor module-onderzoek wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor onderzoekers die belangstelling hebben om een voorstel in te dienen. Deze ochtend wordt gehouden op vrijdag 16 maart 2018 van 10.30-12.00 uur in Utrecht. Let op, start- en eindtijd zijn gewijzigd t.o.v. eerdere berichten!
Onderzoekers dienen zich uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 aan te melden via info@nationaalcohortonderzoek.nl.

Contactpersoon
Liesbet de Haas
proo@nro.nl
tel. 070 344 0957

Programmacommissie
NCO wordt gecoördineerd door Rolf van der Velden en Mark Levels. Zij voeren hun werkzaamheden uit onder leiding van een programmacommissie, bestaande uit leden uit de wetenschap, beleid en het onderwijsveld. De NCO-programmacommissie heeft als leden:

Voorzitter
Prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst, Universiteit van Amsterdam

Leden
Prof. dr. R.J. (Roel) Bosker, Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. H.D. (Dinand) Webbink, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. A. (Bert) Bulder, Inspectie van het Onderwijs
Drs. A. (Annemarie) Sipkes, Ministerie van OCW
Drs. E.M.G.H. (Eugène) Bernard, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Dr. S. (Saskia) Schenning, Laurentius Stichting Delft