Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA)

Op deze pagina vindt u informatie over het onderzoeksprogramma Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Voor dit initiatief  in het kader van de NWA werkt het NRO samen met NWO – Sociale en Geesteswetenschappen, Regieorgaan SIA en ZonMw.

Doel van het programma
De route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is één van de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), met als doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen en uiteindelijk aan het functioneren van volwassenen als burgers die positief bijdragen aan de maatschappij.

Iedere NWA-route heeft wetenschappelijke boegbeelden en een contactpersoon. Voor deze route zijn de boegbeelden Judi Mesman (Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) en de contactpersoon is Renée Middelburg van het NRO.

Startimpuls
Met ingang van 2018 is er  een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL), die onderzoek doet naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het consortium ontving hiervoor 2,5 miljoen euro subsidie vanuit de NWA-Startimpuls.

» Bekijk de samenvatting van het themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd‘.
» Website startimpulsproject gelijke kansen voor een diverse jeugd.

Budget
Een eerste budget voor de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is  gekomen met het Startimpulsproject  van 2,5 miljoen euro.

Op 24 mei 2018 publiceerde NWO een call for proposals voor Onderzoek naar Routes door Consortia. Voorstellen op alle 25 routes, ook de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, kunnen hiervoor worden ingediend. Het beschikbare budget voor de ronde van 2018 is 52,2 miljoen. De deadline voor vooraanmeldingen is 11 september 2018. Deze ronde vindt jaarlijks plaats.

Video-estafette
Bent u onderzoeker of expert op het gebied van jeugd en/of onderwijs? Doe dan mee met de video-estafette van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Breng uw project of vraag in beeld, vind samenwerkingspartners en inspireer anderen. Neem het stokje over en reageer met een filmpje.

Bekijk de filmpjes en meld u aan.

De video-estafette kan ook gebruikt worden om consortiumpartners te vinden voor bijvoorbeeld aanvragen voor de ronde ‘Onderzoek naar Routes door Consortia’.

Contactpersoon
Renée Middelburg
info@nro.nl
tel. 070 344 0510