Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda.

Doel van het programma
Het streven van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is om publiek en politiek te betrekken bij het belang van wetenschap voor de maatschappij.

In de NWA zijn zogeheten routes gevormd: ‘het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s’.

De route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is één van die routes, met als doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen en uiteindelijk aan het functioneren van volwassenen als burgers die positief bijdragen aan de maatschappij. Iedere NWA-route heeft wetenschappelijke boegbeelden en een organiserend trekker. Voor deze route zijn de boegbeelden Judi Mesman (Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) en de trekker is het NRO.

Startimpuls
De inmiddels demissionaire minister en staatsecretaris van OCW hebben een start willen maken met de NWA. Onder de naam Startimpuls NWA is 20 miljoen euro vrijgemaakt voor thematisch onderzoek . Het ministerie heeft drie specifieke thema’s benoemd vanuit haar eigen beleidsagenda en daarvoor acht relevante routes aangewezen. Voor een van de drie thema’s Jongeren in een veerkrachtige samenleving vraagt OCW de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ een bijdrage te leveren.

Om op deze korte termijn tot een mooi voorstel te komen dat een verschil kan maken voor de jeugd en het onderwijs, organiseren de boegbeelden een innovatief proces om de achterban te betrekken. Het uiteindelijke project bestaat uit vijf deelprojecten die ieder een thema hebben (per thema iets minder dan 500.000 euro) en een overkoepelend project van waaruit de samenhang tussen de projecten wordt gewaarborgd (ongeveer 100.000 euro). Op basis van de routeworkshops die eerder hebben plaatsvonden, zijn de thema’s van de vijf deelprojecten en bijbehorende projectleiders geïdentificeerd. Alle thema’s vallen onder het bredere thema van ‘diversiteit en ongelijkheid’, een zeer belangrijk thema, waarop veel kennis aanwezig is in de Nederlandse wetenschap en daarmee één van de zogenoemde gamechangers van de route. De uitwerking van de deelprojecten vindt plaats in een sandpit: een mechanisme van iteratieve workshops om de ontwikkeling en implementatie van creatieve en innovatie projectideeën te ondersteunen.

  1. Sociale cohesie in de klas (projectleiders: Eddie Denessen (Radboud Universiteit / Universiteit Leiden) & Sabine Severiens (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  2. Culturele sensitiviteit van professionals in jeugd en onderwijs (projectleider: Trees Pels (Verwey-Jonker Instituut en Vrije Universiteit Amsterdam) & Doret de Ruyer (Vrije Universiteit Amsterdam))
  3. Buitenschools leren en ongelijkheid (risico- en succesfactoren) (projectleiders: Ruben Fukkink (Hogeschool van Amsterdam) & Louise Elffers (Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam))
  4. Verbinding jeugdzorg en onderwijs (projectleider: Michiel Westenberg (Universiteit Leiden))
  5. (On)gelijkheid in jeugdgezondheid(szorg) (projectleider: Symone Detmar (TNO) & Menno Reijneveld (Universitair Medisch Centrum Groningen))

Een korte omschrijving van de thema’s vindt u in de ‘Oproep tot deelname Startimpuls Jeugd’ op deze pagina bij de belangrijke documenten.

Aanmelden
Wilt u door middel van wetenschappelijk onderbouwde inzichten en producten ongelijkheid van jeugd en onderwijs aanpakken en zorgen dat diversiteit positief benut wordt? Bent u expert uit de praktijk of het beleid van jeugd en/of onderwijs of uit de wetenschap op dit gebied?

Denk en schrijf dan mee aan het voorstel voor één van de deelprojecten en speel een rol bij de uitvoering van het deelproject. De deadline voor het indienen van uw cv en motivatie voor deelname aan dit project was 21 april 2017.

Belangrijke documenten:

Budget
Het budget voor de Startimpuls voor de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is 2,5 miljoen euro. Voor dit bedrag moet één projectvoorstel met vijf deelprojecten worden ontwikkeld.

Call for proposals
De algemene call for proposals voor de Startimpuls vindt u hier:

Meer informatie

Video-estafette
Binnenkort wordt de video-estafette van de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ gelanceerd. Houdt u daarvoor deze website en de nieuwsbrief van het NRO in de gaten.

Toegekende projecten
Niet van toepassing

Bijeenkomsten
Sandpitdata

  • 9 mei van 09:00 – 13:00 in Amsterdam
  • 29 mei 15:30 – 20:30 in Utrecht

Contactpersoon
Renée Middelburg
info@nro.nl
tel. 070 344 0510