Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA)

De route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is één van de 25 routes die ontstaan zijn vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De route Jeugd heeft als doel om de vragen over het welzijn en de gezondheid van kinderen te beantwoorden, zodat zij gelukkig en gezond kunnen leven en straks kunnen bijdragen aan de samenleving.

Kennisagenda Jeugd
De NWA-route Jeugd heeft een Kennisagenda opgesteld met daarin belangrijke onderzoeksthema’s. De kennisagenda Jeugd is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende wetenschapsdisciplines met jeugd als centraal thema, in een sterke verbinding met beleid en praktijk. Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd om de belangrijkste spelers in het brede jeugdveld in kaart te brengen en te betrekken.

De centrale vraag uit de Kennisagenda Jeugd, die aansluit bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), is:

Welke vormen van opvoeding, onderwijs en begeleiding stellen jeugdigen in staat nu en straks gelukkig en gezond te leven en bij te dragen aan de samenleving?

Toegekende projecten
Met ingang van 2018 is er een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL), die onderzoek doet naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het consortium ontving hiervoor € 2,5 miljoen subsidie vanuit de NWA-Startimpuls. Bezoek de website van het onderzoek Gelijke kansen voor een diverse jeugd.

Onderzoeksfinanciering
Het NWA-bureau is onderdeel van NWO en heeft verschillende mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering. Meer informatie staat hier. De NWA heeft ook een FAQ-pagina.

  • ORC
    Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen.
  • Ideeëngenerator
    Binnen het NWA-programma wordt ook ingezet op vernieuwing: de NWA als stimulans voor nieuwsgierigheid en inspiratie binnen heel Nederland.
  • Matchmakingbijeenkomst
    Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van bijeenkomsten, met als doel om (nieuwe) kennisketenbrede consortia te vormen.

Contact
Iedere NWA-route heeft wetenschappelijke boegbeelden en een contactpersoon. Voor deze route zijn de boegbeelden prof. dr. Sabine Severiens (Erasmus Universiteit) en prof. dr. Sander Thomaes (Universiteit Utrecht). De contactpersoon is Dorien Aartsma van het NRO.

Dorien Aartsma
info@nro.nl
tel. 070 349 40 50.