Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda. De route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is een initiatief van NRO in samenwerking met NWO – Sociale en Geesteswetenschappen en ZonMw.

Doel van het programma
Het streven van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is om publiek en politiek te betrekken bij het belang van wetenschap voor de maatschappij.

In de NWA zijn zogeheten routes gevormd: ‘het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s’.

De route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is één van die routes, met als doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen en uiteindelijk aan het functioneren van volwassenen als burgers die positief bijdragen aan de maatschappij. Iedere NWA-route heeft wetenschappelijke boegbeelden en een organiserend trekker. Voor deze route zijn de boegbeelden Judi Mesman (Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) en de trekker is het NRO.

Startimpuls
Met ingang van 2018 doet een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en Judi Mesman (UL), onderzoek naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het ontving hiervoor 2,5 miljoen euro subsidie vanuit de NWA-Startimpuls. Het consortium kijkt naar de processen en mechanismen die hierbij een rol spelen: de toenemende diversiteit in de schoolklas, de opkomst van schaduwonderwijs, samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, de mogelijkheden van wijkteams in de jeugdhulpverlening en van de jeugdgezondheidszorg bij een stapeling van risicogedrag.

Budget
Het budget voor de Startimpuls voor de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is 2,5 miljoen euro. Dit bedrag gaat naar de vijf deelprojecten (per thema iets minder dan 500.000 euro) en een overkoepelend project van waaruit de samenhang tussen de projecten wordt gewaarborgd (ongeveer 100.000 euro).

Deze 2,5 miljoen komt uit een totaalbudget van 20 miljoen, dat OCW voor thematisch onderzoek heeft vrijgemaakt onder de naam Startimpuls NWA en dat via NWO is uitgezet. Het ministerie had drie specifieke thema’s benoemd vanuit haar eigen beleidsagenda en daarvoor acht relevante NWA-routes aangewezen. Voor het thema Jongeren in een veerkrachtige samenleving heeft OCW de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ gevraagd een bijdrage te leveren. Bekijk de samenhang tussen de drie OCW-thema´s en de acht NWA-routes in het NWO-bericht over de subsidietoekenning (dd. 7 juli 2017).

Call for proposals
De algemene call for proposals voor de Startimpuls vindt u hier:

Meer informatie

Video-estafette
Binnenkort wordt de video-estafette van de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ gelanceerd. Houdt u daarvoor deze website en de nieuwsbrief van het NRO in de gaten.

Toegekende projecten
Niet van toepassing

Bijeenkomsten
Sandpitdata

  • 9 mei van 09:00 – 13:00 in Amsterdam
  • 29 mei 15:30 – 20:30 in Utrecht

Contactpersoon
Renée Middelburg
info@nro.nl
tel. 070 344 0510