Nieuws & Kalender

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de NWA-route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’.

December 2019: Nieuwe ‘boegbeelden’ voor route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda

De route Jeugd heeft twee nieuwe boegbeelden! Het zijn Sabine Severiens, hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit, en Sander Thomaes, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. » Lees verder

8 juli 2019: 37 innovatieve onderzoeksideeën maken stap naar de dagelijkse praktijk met Ideeëngenerator

Accepteren we robots meer als ze ons dialect spreken? Wat kunnen we leren van de aanpak van pestgedrag bij kinderen om pesten van ouderen in verzorgingstehuizen te voorkomen? Werkt een behandeling zonder antibiotica voor tuberculose? Hebben we meer last van hooikoorts in de stad door de combinatie met luchtvervuiling? En wat is de invloed van datingapps in de verscheidenheid van koppels? Met een bedrag van 50.000 euro krijgen 37 out-of-the-box onderzoeksideeën de kans zich verder te ontwikkelen. » Lees verder

8 januari 2019: Kennisagenda Jeugd: een schot in de roos

De boegbeelden van de NWA-route Jeugd zijn in de laatste weken van 2018 op tournee geweest om namens de Taskforce Jeugd de Kennisagenda Jeugd bij vier ministeries te presenteren. De Kennisagenda werd goed ontvangen: de verschillende departementen zien de meerwaarde van een breed gedragen Kennisagenda en gezamenlijk optrekken op het gebied van jeugd. » Lees verder

21 december 2018: Laatste stop in tour langs ministeries Kennisagenda Jeugd: Fons Dingelstad, directeur Kennis, neemt Kennisagenda in ontvangst

Fons Dingelstad, directeur Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 21 december 2018 de Kennisagenda Jeugd in ontvangst genomen. » Lees verder

19 december 2018: Kennisagenda Jeugd maakt een derde stop: Carsten Herstel, directeur Sanctietoepassing en Jeugd, noemt agenda ‘schot in de roos’

Carsten Herstel, directeur Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op maandag 17 december 2018 de Kennisagenda Jeugd in ontvangst genomen. » Lees verder

12 december 2018: Kennisagenda Jeugd tourt verder: directeur-generaal Ter Haar (SZW) neemt agenda in ontvangst

Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op dinsdag 11 december 2018 de Kennisagenda Jeugd in ontvangst genomen. » Lees verder

28 november 2018: Minister de Jonge (VWS) opent tour van Kennisagenda Jeugd langs ministeries

Op woensdag 28 november 2018 is de Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. » Lees verder

4 juli 2018: Denk mee over de Kennisagenda Jeugd

Met de kennisagenda willen we een belangrijke brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit kan natuurlijk niet zonder de bijdrage van u als professional. Op dit moment zijn we bezig deze input te verwerken. Daarna zetten we de concept-agenda online en heeft u de gelegenheid om hier feedback op te geven. » Lees verder

3 april 2018: Adviesnetwerk levert input voor de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

Op 3 april kwam een twintigtal professionals, van verloskundigen tot bestuurders uit het hoger onderwijs, bij elkaar om in gesprek te gaan over de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. » Lees verder

23 februari 2018: Wetenschappers en praktijkpartners doen samen onderzoek naar jongeren

Hoe moet het onderwijs van de toekomst eruit zien? En hoe zorgen we ervoor dat jongeren zich optimaal ontwikkelen tot slimme en sociale volwassenen? Deze en andere vragen staan centraal in twee onderzoeksroutes van de Nationale Wetenschapsagenda. » Lees verder

10 november 2017: Route Jeugd tijdens NWA-routes conferentie

De NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs heeft zich gepresenteerd tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober 2017. Het programma van de dag was samengesteld op basis van de wensen die leven binnen de NWA-routes. Zo was er ruimte voor ontmoeting en verdere verdieping tijdens de themasessies, zoals over big data, living labs, sustainable development goals, kunst, kennis en innovatie én publiek-private samenwerking. » Lees verder

7 juli 2017: 2,5 miljoen uit NWA-Startimpuls voor themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’

Het themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ ontvangt 2,5 miljoen euro uit de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL) geeft hiermee invulling aan de NWA-Route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. Het NRO was nauw betrokken bij het opstellen van het themaprogramma. » Lees verder