Nieuws & Kalender

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de NWA-route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’.

4 juli 2018: Denk mee over de Kennisagenda Jeugd

Met de kennisagenda willen we een belangrijke brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit kan natuurlijk niet zonder de bijdrage van u als professional. Op dit moment zijn we bezig deze input te verwerken. Daarna zetten we de concept-agenda online en heeft u de gelegenheid om hier feedback op te geven. » Lees verder

3 april 2018: Adviesnetwerk levert input voor de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

Op 3 april kwam een twintigtal professionals, van verloskundigen tot bestuurders uit het hoger onderwijs, bij elkaar om in gesprek te gaan over de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. » Lees verder

23 februari 2018: Wetenschappers en praktijkpartners doen samen onderzoek naar jongeren

Hoe moet het onderwijs van de toekomst eruit zien? En hoe zorgen we ervoor dat jongeren zich optimaal ontwikkelen tot slimme en sociale volwassenen? Deze en andere vragen staan centraal in twee onderzoeksroutes van de Nationale Wetenschapsagenda. » Lees verder

10 november 2017: Route Jeugd tijdens NWA-routes conferentie

De NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs heeft zich gepresenteerd tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober 2017. Het programma van de dag was samengesteld op basis van de wensen die leven binnen de NWA-routes. Zo was er ruimte voor ontmoeting en verdere verdieping tijdens de themasessies, zoals over big data, living labs, sustainable development goals, kunst, kennis en innovatie én publiek-private samenwerking. » Lees verder

7 juli 2017: 2,5 miljoen uit NWA-Startimpuls voor themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’

Het themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ ontvangt 2,5 miljoen euro uit de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL) geeft hiermee invulling aan de NWA-Route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. Het NRO was nauw betrokken bij het opstellen van het themaprogramma. » Lees verder