Nieuws & Kalender

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de NWA-route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’.

10 november 2017: Route Jeugd tijdens NWA-routes conferentie

De NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs heeft zich gepresenteerd tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober 2017. Het programma van de dag was samengesteld op basis van de wensen die leven binnen de NWA-routes. Zo was er ruimte voor ontmoeting en verdere verdieping tijdens de themasessies, zoals over big data, living labs, sustainable development goals, kunst, kennis en innovatie én publiek-private samenwerking. » Lees verder

7 juli 2017: 2,5 miljoen uit NWA-Startimpuls voor themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’

Het themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ ontvangt 2,5 miljoen euro uit de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL) geeft hiermee invulling aan de NWA-Route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. Het NRO was nauw betrokken bij het opstellen van het themaprogramma. » Lees verder