Over ons

Boegbeelden

De NWA route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs kent twee boegbeelden: Prof. dr. Sabine Severiens (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Prof. dr. Sander Thomaes (Universiteit Utrecht). De contactpersonen zijn Dorien Aartsma (NRO) in samenwerking met NWO-SGW (Rob Heinsbroek), Regieorgaan SIA (Lex Sanou) en ZonMw (Vicky Verschoor).

Sabine Severiens
Sander Tomaes

Taskforce

Een eerste uitwerking van een deel van de route Jeugd is ontstaan door de Startimpuls van het ministerie van OCW. De uitwerking van de Kennisagenda Jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van de Taskforce Jeugd, die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het beleid en de praktijk. Er is daarnaast een lid expliciet verantwoordelijk voor het waarborgen van de betrokkenheid van ouders en jongeren bij de activiteiten van de route Jeugd.

Samenstelling Taskforce

 • Sabine Severiens (Erasmus Universiteit), boegbeeld route Jeugd
 • Sander Thomaes (Universiteit Utrecht), boegbeeld route Jeugd
 • Sanne Akkerman (Universiteit Utrecht), Wetenschap “Onderwijs”
 • Janet van Bavel (Kenter Jeugdhulp), Jeugdhulppraktijk
 • Kees van Bergeijk (Martinus College Grootebroek), Onderwijspraktijk
 • Victor Everhardt (Gemeente Utrecht), Jeugdbeleid
 • Anko van Hoepen (po-raad), Onderwijsbeleid
 • Igor Ivakic (NCJ), Jeugdgezondheidszorg
 • Kitty Jurrius (Hogeschool Windesheim), Perspectief ouders en jongeren
 • Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam), Wetenschap “Opvoeding”
 • Inge Steinbuch (Actiz), Jeugdzorgpraktijk
 • Tom van Yperen (NJi), Wetenschap “Ontwikkeling”
 • Helga Ezendam, waarnemer Ministerie van JenV
 • Jeanne van Loon, waarnemer Ministerie van OCW
 • Reina Kloosterman, waarnemer Ministerie van SZW
 • Marion Smit & Job Tanis, waarnemers Ministerie van VWS
 • Dorien Aartsma, coördinerend contactpersoon
 • Rob Heinsbroek, vertegenwoordiger NWO-SGW
 • Lex Sanou, vertegenwoordiger Regieorgaan SIA
 • Vicky Verschoor, vertegenwoordiger ZonMw

Adviesnetwerk

Een stakeholderanalyse is uitgevoerd om alle relevante partijen op het gebied van jeugd in kaart te brengen. Vertegenwoordigers van centrale partijen zijn gevraagd zich te verbinden aan de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs in de vorm van een adviesnetwerk om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Taskforce.