Over ons

Boegbeelden

De NWA route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs kent twee boegbeelden: Prof. dr. Judi Mesman (Universiteit Leiden) en Prof. dr. Monique Volman (Universiteit van Amsterdam). De contactpersonen zijn Renée Middelburg (NRO) in samenwerking met NWO-SGW (Rob Heinsbroek), Regieorgaan SIA (Lex Sanou) en ZonMw (Vicky Verschoor).

Monique Volman
Judi Mesman

De route is tot stand gekomen door het werk van een kerncommissie en een voorbereidingsgroep en een brede consultatie van professionals die in hun werk te maken hebben met de jeugd; hetzij in de wetenschap, hetzij in beleid, hetzij in de praktijk.

Taskforce

Een eerste uitwerking van een deel van de route Jeugd is ontstaan door de Startimpuls van het ministerie van OCW. De verdere uitwerking van de route valt onder de verantwoordelijkheid van de Taskforce Jeugd, die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het beleid en de praktijk. Er is daarnaast één lid expliciet verantwoordelijk voor het waarborgen van de betrokkenheid van ouders en jongeren bij de activiteiten van de route Jeugd.

Samenstelling Taskforce

 • Judi Mesman (Universiteit Leiden), boegbeeld route Jeugd
 • Monique Volman (Universiteit van Amsterdam), boegbeeld route Jeugd
 • Sanne Akkerman (Universiteit Utrecht), Wetenschap “Onderwijs”
 • Janet van Bavel (Kenter Jeugdhulp), Jeugdhulppraktijk
 • Kees van Bergeijk (Martinus College Grootebroek), Onderwijspraktijk
 • Victor Everhardt (Gemeente Utrecht), Jeugdbeleid
 • Anko van Hoepen (po-raad), Onderwijsbeleid
 • Igor Ivakic (NCJ), Jeugdgezondheidszorg
 • Kitty Jurrius (Hogeschool Windesheim), Perspectief ouders en jongeren
 • Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam), Wetenschap “Opvoeding”
 • Inge Steinbuch (Actiz), Jeugdzorgpraktijk
 • Tom van Yperen (NJi), Wetenschap “Ontwikkeling”
 • Helga Ezendam, waarnemer Ministerie van JenV
 • Bonita Kleefkens & Marion Smit, waarnemers Ministerie van VWS
 • Rutger de Vos, waarnemer Ministerie van SZW
 • Annemarie Sipkes, waarnemer Ministerie van OCW
 • Renée Middelburg, coördinerend contactpersoon
 • Rob Heinsbroek, vertegenwoordiger NWO-SGW
 • Lex Sanou, vertegenwoordiger Regieorgaan SIA
 • Vicky Verschoor, vertegenwoordiger ZonMw

Adviesnetwerk

Een stakeholderanalyse is uitgevoerd om alle relevante partijen op het gebied van jeugd in kaart te brengen. Vertegenwoordigers van centrale partijen zijn gevraagd zich te verbinden aan de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs in de vorm van een adviesnetwerk om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Taskforce.

Informeel netwerk

Naast een formeel netwerk wordt met een video-estafette een informeel netwerk gecreëerd rond de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. In de video-estafette worden onderzoekers en experts die zich bezig houden met de jeugd uitgenodigd om een filmpje in te sturen. Aan het eind van het filmpje wordt het stokje doorgegeven. Anderen kunnen het stokje overnemen en ook reageren met een zelfgemaakt filmpje.

» Meer informatie en de eerste filmpjes bekijken van de video-estafette.