Startimpulsproject

Startimpuls NWA

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2017 20 miljoen euro vrijgemaakt voor thematisch onderzoek onder de naam Startimpuls NWA en dat via NWO uitgezet. Het ministerie had drie specifieke thema’s benoemd vanuit haar eigen beleidsagenda en daarvoor acht relevante NWA-routes aangewezen.

Voor het thema Jongeren in een veerkrachtige samenleving heeft OCW onder andere de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ gevraagd een bijdrage te leveren. Per geselecteerde route was er 2,5 miljoen euro beschikbaar om één project vorm te geven.

Project Gelijke kansen voor een diverse jeugd

De bijdrage die de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs levert aan de Startimpuls is het project ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’; een project met vijf deelprojecten en een overkoepelend project van waaruit de samenhang tussen de projecten wordt gewaarborgd.

Met ingang van 2018 doet een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en Judi Mesman (UL), binnen dit project onderzoek naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het consortium kijkt naar de processen en mechanismen die hierbij een rol spelen: de toenemende diversiteit in de schoolklas, de opkomst van schaduwonderwijs, samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, de mogelijkheden van wijkteams in de jeugdhulpverlening en van de jeugdgezondheidszorg bij een stapeling van risicogedrag.

De algemene call for proposals voor de Startimpuls vindt u hier:

» NWA Startimpuls

Hoe is het Startimpulsproject tot stand gekomen?

Het Startimpulsproject is tot stand gekomen door middel van een sandpitprocedure, een alternatieve procedure voor de totstandkoming van onderzoeksvoorstellen, waarbij door middel van iteratieve workshops een projectvoorstel wordt gevormd.
Bij de sandpitprocedure van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is er gewerkt met vijf thema’s en bijbehorende projectleiders, deze thema’s zijn geïdentificeerd door de kerncommissie van de route. Deelnemers vanuit de praktijk, het beleid, de wetenschap of een samenwerkingsverband konden zich aanmelden met een korte cv en motivatie.
De projectleiders selecteerden hun team, op basis van jurybeoordelingen. Met dit team werd in een serie van workshops het projectvoorstel voor het betreffende thema uitgewerkt. Ditzelfde team vormt het consortium dat het project uitvoert.

» Oproep tot deelname Startimpuls Jeugd