Open en online hoger onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Open en online hoger onderwijs.

Doel van het programma
In hoeverre kan open en online onderwijs bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het hoger onderwijs? Het doel van het onderzoeksprogramma Open en online onderwijs is om op basis van onderzoek – van zowel fundamentele als flankerende aard – meer inzicht te krijgen in deze vraag.

Binnen dit programma wordt onderzoek uitgevoerd naar open en online hoger onderwijs, met gebruikmaking van projecten uit de stimuleringsregeling op dit terrein van OCW.

Fundamenteel
Een aantal thema’s voor onderzoek vloeien voort uit de karakteristieken van open en online onderwijs, afgezet tegen meer traditioneel onderwijs (docent en studenten in één lokaal). Denk hierbij aan:

  • Kwaliteitsverbetering van onderwijs;
  • Ondersteuning van studenten;
  • ‘Learning analytics’;
  • Opschaling;
  • Neveneffecten.

Onderzoekers nemen één of meer van deze thema’s – of andere relevante thema’s die voortvloeien uit de algemene karakteristieken van open en online onderwijs – in het onderzoek op.

Flankerend
Naast het hierboven beschreven fundamenteel onderzoek, laat het NRO flankerend onderzoek uitvoeren naar projecten in het kader van de stimuleringsregeling voor open en online onderwijs van het ministerie van OCW. Zo wordt voorzien in samenhangend onderzoek naar verschillende stimuleringsprojecten: kijk voor de projecten bij de stimuleringsregeling in het linkermenu bij ‘gehonoreerde projecten’.

Budget
Het budget was afkomstig van de Overkoepelende Programmaraad Onderwijsonderzoek (OPRO) van het NRO, en van het ministerie van OCW.

Budget 2015
Totaal: 1.350.000
Er kon één toekenning, van minimaal  1.200.000 en maximaal 1.350.000 worden gedaan.

Toelichting
Budget afkomstig van NRO/OPRO: 950.000
Budget afkomstig van OCW: 400.000

Toegekende projecten
In mei 2015 vond de toekenning plaats. De beschrijving van het fundamenteel en begeleidend onderzoek vindt u in de NRO-projectendatabase.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

De resultaten uit de stimuleringsprojecten zijn te volgen via de SURF-website.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Judith Huisman
opro@nro.nl
tel. 070 344 0658