Ouderbetrokkenheid

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Ouderbetrokkenheid.

Doel van het programma
In onderzoek over ouderbetrokkenheid staan twee vragen centraal. Ten eerste gaat het om de de vraag op welke wijze in de Nederlandse situatie de betrokkenheid van ouders bij school bevorderd kan worden, zodat hierdoor de ontwikkeling van hun kinderen gestimuleerd wordt. Deze vraag moet beantwoord worden voor het basis- en voortgezet onderwijs.
Ten tweede gaat het om de vraag welke rol ouders kunnen spelen in keuze- en loopbaanbegeleiding van hun kinderen in het vmbo en mbo.

Budget
Het totale budget is € 945.000 voor de uitvoering van drie onderzoeksprojecten. Dit budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Bijeenkomsten
Op 10 oktober 2013 heeft het NRO een bijeenkomst georganiseerd waar geïnteresseerde aanvragers de mogelijk hadden om meer informatie te krijgen over het NRO en over deze call. Tijdens de bijeenkomst konden vragen worden gesteld en was er volop gelegenheid om contacten te leggen met mogelijke partners voor een consortium.

Contactpersoon
Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 0941