NRO onderzoeksprogramma’s en calls for proposals

Actueel overzicht van alle onderzoeksprogramma’s die worden uitgevoerd door het NRO. U vindt bovenaan de programma’s waarbinnen een call for proposals openstaat, als tweede de programma’s waarvoor een call in ontwikkeling is, en tot slot de lopende programma’s waarvan de call is gesloten.

Information for non-Dutch speaking researchers:
Please note that NRO calls for proposals usually are published in Dutch and that applications usually need to be written in Dutch, so as to enhance the relevancy for educational practice or policy. This is the case for all open and shortly expected calls on this page, except if indicated otherwise. Also see our working methods.

Call for proposals: open

Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA)
(deadline indienen van cv en motivatie: 21 april 2017)

Innovatiecentra vve
(deadline indienen van aanvragen: 9 mei 2017, 14:00 uur)

Monitoring en Evaluatie Maatregelen Gelijke Kansen
(intentieverklaringen: 25 april 2017, 14:00 uur; volledige aanvragen: 16 mei 2017, 14:00 uur)

Kennisbenutting Plus
(doorlopend)

Call for proposals: aanstaand

NB: De hier vermelde deadlines en overige informatie zijn onder voorbehoud.

Gedrag en (passend) onderwijs
(verwachte openstelling: mei 2017
Deadline aanvragen: najaar 2017 (verwacht))

Call for proposals: gesloten (lopende programma’s)

Afgeronde programma’s