NRO onderzoeksprogramma’s en calls for proposals

Actueel overzicht van alle onderzoeksprogramma’s die worden uitgevoerd door het NRO. U vindt bovenaan de programma’s waarbinnen een call for proposals openstaat en tot slot de lopende programma’s waarvan de call is gesloten.
Bekijk ook de nieuwe NRO subsidiekalender voor een overzicht van onderzoeksprogramma’s en call for proposals die in ontwikkeling zijn.

Call for proposals: open

Tweede ronde Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek
(Deadlines: intentieverklaringen: 19 september 2017, 14:00 uur; vooraanmeldingen: 24 oktober 2017, 14:00 uur; uitgewerkte aanvragen: 22 maart 2018, 14:00 uur)

Beleidsgericht onderzoek
(Deadlines: intentieverklaringen: 20 februari 2018, 14:00 uur; uitgewerkte aanvragen: 27 maart 2018, 14:00 uur)

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2021
(Deadlines: intentieverklaringen: 20 maart 2018, 14:00 uur; uitgewerkte aanvragen: 3 april 2018, 14:00 uur)

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het mbo
(Deadlines: intentieverklaringen: 27 maart 2018, 14:00 uur; uitgewerkte aanvragen: 17 april 2018, 14:00 uur)

Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs
(Deadlines: intentieverklaringen: 15 maart, 14:00 uur; uitgewerkte aanvragen: 15 mei 14:00 uur)

Open Modules in het primair en voortgezet onderwijs
(Deadlines: intentieverklaringen: 24 april, 14:00 uur; uitgewerkte aanvragen: 15 mei 14:00 uur)

Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd Leren met ICT in het Primair Onderwijs’
(Deadlines: vooraanmeldingen: 9 maart 2018, 14:00 uur; presenteren vooraanmelding: 23 maart 2018; uitgewerkte aanvragen: 24 mei 2018, 14:00 uur)

Samenhangende onderzoeksprojecten
(Deadlines: vooraanmeldingen: 11 januari 2018, 14:00 uur; uitgewerkte aanvragen: 3 juli 2018, 14:00 uur)

Kennisbenutting Plus
(doorlopend)

Call for proposals: gesloten (lopende programma’s)

Afgeronde programma’s