Overzichtsstudies

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Overzichtsstudies.

Doel van het programma
Overzichtsstudies zijn kortlopende, verkennende studies naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn (en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan). De behoefte aan overzichtsstudies blijkt vooral binnen de onderwijspraktijk groot.

Omdat dergelijke studies weergeven wat er op een bepaald moment bekend is over een onderwerp, kunnen ze een belangrijke rol spelen bij kennisbenutting. Het NRO zet de subsidieronde Overzichtsstudies in om de opbrengst van onderzoek voor zowel de onderwijspraktijk als voor het onderwijsbeleid en de wetenschap te vergroten.

Er zijn drie typen overzichtsstudies:

  • Review op grond van wetenschappelijk onderzoek;
  • Thematisch overzichtsartikel;
  • Case Report.

Budget
Het NRO stelt financiering beschikbaar voor de Overzichtsstudies.

Budget derde ronde (2020)
Totaal: € 300.000
Per onderzoeksproject: maximaal € 50.000

Budget tweede ronde (2017)
Totaal: € 550.000
Per onderzoeksproject: maximaal € 50.000

Budget eerste ronde (2015)
Totaal: € 900.000
Per onderzoeksproject: maximaal € 50.000

Call for proposals

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus heeft NWO richtlijnen opgesteld voor lopende subsidierondes. Voor de lopende subsidieronde Overzichtsstudies 2020 heeft dat tot gevolg dat de gehele planning van de ronde twee maanden wordt verschoven. De deadlines verschuiven daarmee naar:

  • De sluitingsdatum voor het indienen van een vooraanmelding was voor de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het coronavirus 14 april 2020, 14:00 uur. In eerste instantie was deze datum verplaatst naar dinsdag 12 mei 2020. In overeenstemming met de NWO-richtlijn is deze deadline nu verplaatst naar donderdag 11 juni 2020 , 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag was voor de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het coronavirus 3 september 2020, 14:00 uur. In eerste instantie was deze datum verplaatst naar donderdag 15 oktober 2020, 14:00 uur. In overeenstemming met de NWO-richtlijn is deze deadline nu verplaatst naar dinsdag 17 november 2020, 14:00 uur.

Bekijk deze webpagina van NWO voor uitgebreidere informatie over de maatregelen die NWO neemt i.v.m. het coronavirus en de richtlijnen voor subsidierondes.

Zie ook:

Toegekende projecten
In 2017 gingen 11 overzichtsstudies van start om de opbrengst van onderzoek te vergroten.
In juni 2015 ontvingen 17 projecten subsidie vanuit dit programma.

Hieronder vindt u een overzicht van alle toegekende en lopende overzichtsstudies.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Rachel Poldermans
opro@nro.nl
070 349 41 03

Pia Hindriks
opro@nro.nl
070 349 40 56

Irma Nadal
opro@nro.nl
070 344 05 30