Overzichtsstudies

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Overzichtsstudies.

Doel van het programma
Overzichtsstudies zijn kortlopende, verkennende studies naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn (en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan). De behoefte aan overzichtsstudies blijkt vooral binnen de onderwijspraktijk groot.

Omdat dergelijke studies weergeven wat er op een bepaald moment bekend is over een onderwerp, kunnen ze een belangrijke rol spelen bij kennisbenutting. Het NRO zet de subsidieronde Overzichtsstudies in om de opbrengst van onderzoek voor zowel de onderwijspraktijk als voor het onderwijsbeleid en de wetenschap te vergroten.

Tweede subsidieronde (2017)

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door onderzoekers van zowel Nederlandse (onderzoeksinstituten die gelieerd zijn aan) universiteiten als van andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. De deadline voor het indienen van aanvragen is 28 maart 2017. U kunt alleen een aanvraag indienen na het indienen van een intentieverklaring (deadline: 14 maart 2017).

» direct aanvragen

Er zijn drie typen overzichtsstudies, met deels specifieke thema’s en deels vrije onderwerpen:

1) Review op grond van wetenschappelijk onderzoek:

  • Hebben diploma’s een houdbaarheidsdatum?
  • Vrije onderwerpen (2x)

2) Thematisch overzichtsartikel:

  • Ondernemerschap op school
  • Integratie schoolvakken
  • Praktijkgericht onderzoek en innovatie in de school
  • ‘Teacher leadership’
  • Onderwijs anders organiseren met behulp van ICT

3) Case reports:

  • Sturing in onderwijsinstellingen via onderwijsteams
  • Cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis
  • Onderwijs aan vluchtelingen en professionaliteit van leraren

In de call for proposals worden de typen en de thema’s verder toegelicht. » aanvragen

Budget
Het budget is afkomstig van de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO), de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) en de Programmaraad voor Fundamenteel onderzoek (PROO) van het NRO.

Budget tweede ronde (2017)
Totaal: 550.000
Per onderzoeksproject: maximaal 50.000 (geen minimum)

Budget eerste ronde (2015)
Totaal: 900.000
Per onderzoeksproject: maximaal 50.000 (geen minimum)

Toegekende projecten
In juni 2015 ontvingen 17 projecten subsidie vanuit dit programma.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Liesbet de Haas
opro@nro.nl
tel. 070 344 0957

Renée Middelburg
opro@nro.nl
tel. 070 344 05 10