Passend Onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Passend Onderwijs.

Doel van het programma
Op 1 augustus 2014 werd Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel van de wet is om leerlingen en studenten een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Deze stelselwijziging vraagt om een diepgaande samenwerking tussen diverse soorten onderwijs (scholen voor regulier onderwijs en voor speciaal onderwijs) en voor samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.

Het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) heeft de invoering van Passend Onderwijs geëvalueerd. Op 27 mei 2020 is dit programma officieel afgerond met de overhandiging van het eindrapport aan het ministerie van OCW.

Het onderzoek is opgesplitst in een kortetermijnevaluatie (2014-2015) en een meerjarige evaluatie (2015-2020).

Een consortium onder leiding van Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is in mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie passend onderwijs.
In deze langetermijnevaluatie is jaarlijks de stand van zaken gegeven rond een bepaald aspect van Passend onderwijs. Daarnaast zijn er meerdere artikelenbundels gepubliceerd. Alle publicaties vindt u in de NRO-Projectendatabase.  

Meer informatie over dit meerjarige NRO-onderzoeksprogramma vindt u hieronder

NRO Programmacommissie Evaluatie Passend Onderwijs

Om het onderzoek te monitoren en relevante ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij te signaleren, werd voor de periode 2015-2020 een programmacommissie ingesteld met daarin de volgende leden:

  • Dhr. prof. dr. A.H.N. Cillessen (Radboud Universiteit)
  • Dhr. dr. C.P.B.J. van Klaveren (VU Amsterdam)
  • Mw. prof. dr. E. Struyf (Universiteit Antwerpen)