Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma PIAAC.

Doel van het programma
Deelnemen aan de arbeidsmarkt en volwaardig participeren in het dagelijks leven vragen om voldoende kennis en vaardigheden. Vaardigheden die nauw samenhangen met belangrijke economische en niet-economische uitkomsten, voor individuen, voor groepen en voor landen. Om online aankopen te doen, om te communiceren met school, werk of overheid, om financiële producten te vergelijken of om onderscheid te maken tussen feiten en meningen. Zo leveren deze vaardigheden een belangrijke bijdrage aan economische groei en maatschappelijke ontwikkeling.

Om het niveau van kennis en vaardigheden in kaart te brengen, neemt Nederland deel aan PIAAC: een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat het niveau en het gebruik van vaardigheden onder 16- tot 65-jarigen in kaart brengt. Het onderzoek wordt onder leiding van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) uitgevoerd en laat zien hoe het is gesteld met de taal- en rekenvaardigheden en het probleemoplossend vermogen van de Nederlandse bevolking. Deze vaardigheden noemen we ‘kernvaardigheden’ omdat het essentiële vaardigheden zijn voor het begrijpen, analyseren en gebruiken van informatie die we in het dagelijks leven en op het werk tegenkomen.

Recente resultaten
PIAAC vindt één keer in de tien jaar plaats. In oktober 2013 zijn de resultaten van PIAAC 2012 verschenen. Hieruit bleek dat Nederland het in vergelijking met andere ontwikkelde landen goed tot zeer goed doet in taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Op al deze kernvaardigheden behoort Nederland tot de wereldtop. Bekijk voor meer informatie het nationale rapport van PIAAC 2012.

Budget
Voor dit programma is in totaal € 4,1 miljoen beschikbaar. Dit budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie

Toegekende projecten
Het NRO zet PIAAC in Nederland in opdracht van het ministerie van OCW uit. Het uitvoerend consortium is het Kohnstamm Instituut in samenwerking met Kantar. De resultaten worden eind 2023 gepubliceerd.

Contactpersoon
Liesbet de Haas
opro@nro.nl
tel. 070 344 0957